1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Betlehem én Beaufort-Wes is beautiful : die ontwikkeling van 'n intertekstueel-inkulturerende homiletiese praxis-model : godsdienswetenskappe

Volume 10, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die oogmerk van hierdie bydrae is om, met verwysing na die twee dorpe Beaufort-Wes en Betlehem en die wyses waarop hierdie dorpe en soortgelyke ruimtes in verskillende kunsvorme tot uitdrukking gekom het, aan te toon watter moontlikhede die kunste vir die homiletiese proses bied. Sodoende word geïllustreer hoe nuwe betekenismoontlikhede wat juis eie is aan die onmiddellike konteks, oopgebreek kan word. Dit is ook insiggewend hoe 'n bepaalde ruimte, byvoorbeeld 'n dorp soos Beaufort-Wes in die Groot Karoo, in een kunsvorm soos poësie heeltemal verskillend deur verskillende digters uitgebeeld kan word. Elkeen se perspektief is uiteraard geldig en elkeen open 'n bepaalde uitsig op die betrokke plek. Op 'n soortgelyke wyse is Bybeltekste as literêre werke ook polisemanties, met die potensiaal dat 'n veelheid van preke uit een betrokke teks ontwikkel kan word. Dié basiese insig word in hierdie artikel verder geneem wanneer geargumenteer word dat 'n intertekstuele estetiese benadering in die homiletiek 'n beter geïnkultureerde homiletiese praxis kan dien. Aan die hand van die voorbeelde wat verken word en ooreenkomstig 'n prakties-teologiese benadering, word 'n intertekstueel-inkulturerende homiletiese praxis-model ontwikkel.


The aim of the article is to explore, by means of using two towns as examples, namely Beaufort West and Bethlehem (the town in Israel, not the one in the Free State), and the ways in which these two towns and similar spaces have been represented in various art forms, the potential of the arts in the homiletical process. In doing this it will be illustrated how new meanings can be uncovered which are true to the immediate context and thereby enrich the practice of preaching. It is also insightful how a town in the Great Karoo, such as Beaufort West, can be depicted in totally different ways in one art form such as poetry by different poets. Each artist's perspective is valid and each one opens up a particular perspective on the place. In a similar way Biblical texts are also polysemantic with the potential that many different sermons can come from one and the same text. This basic insight is developed in this article, and the argument that an intertextual aesthetic approach in homiletics can serve a better inculturated homiletical praxis is presented. In furthering this basic argument various examples from different art genres are used.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/10/2/EJC141438
2013-08-01
2018-06-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error