1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Metakognitiewe bewustheid as vereiste vir die effektiewe onderrig van leesbegripstrategieë : geesteswetenskappe

Volume 10, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Statistiek uit (PIRLS 2008) en die nasionale sistemiese toetse (WKDvO 2009:3) toon baie duidelik dat Suid-Afrika tans in 'n verknorsing rakende geletterdheid is. Bykans 90% van alle deelnemende graad 4-leerders en 80% van alle deelnemende graad 5-leerders kon gedurende die PIRLS-evaluerings nie die mas opkom om op die laagste aanvaarbare vlak van leesvaardigheid vir hul graad te presteer nie. Hieruit blyk dit duidelik dat veranderinge in die huidige benadering tot leesonderrig broodnodig is. Die doel van die navorsing waarvan hierdie artikel verslag lewer, was om riglyne vas te stel wat die effektiewe onderrig van leesbegripstrategieë in Suid-Afrika, in die senior fase, moontlik sal maak. In dié studie is 'n kwalitatiewe benadering binne die kritiese paradigma gevolg. 'n Deelnemende aksienavorsingsprojek is onderneem waartydens die navorser leesbegripstrategieë eksplisiet aan 'n groep graad 7-leerders onderrig het deur middel van transaksionele onderrig. Die resultate van die noukeurige ontleding van die summatiewe en formatiewe assesserings, asook die waarnemings van die navorser, het 'n merkbare verbetering in die strategiegebruik van beide bekwame en sukkelende lesers getoon. 'n Besliste positiewe houdingsverandering ten opsigte van lees oor die algemeen was ook duidelik. Hierdie studie het belangrike beginsels blootgelê, onder andere metakognitiewe bewustheid wat in berekening gebring moet word wanneer onderrig van hierdie aard oorweeg word, en het sonder twyfel getoon dat die eksplisiete onderrig van leesbegripstrategieë 'n werkbare oplossing vir die probleme rakende geletterdheid wat tans binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ondervind word, bied.


A recent study (Klopper 2012), (), revealed that metacognitive awareness is a very important element in effective comprehension strategy instruction. The aim of this article is to discuss the role of metacognition in reading comprehension instruction, based on this study.
The Progress in International Reading Literacy Study report of 2006 revealed that South African learners achieved the lowest literacy scores of the 40 participating countries worldwide (PIRLS 2008). Although statistics reveal a gradual improvement in the results of the national systemic tests, these results are still extremely poor. A mere 44,8% of grade 6 learners in the Western Cape scored above 50% for literacy in 2008, notwithstanding the fact that 95,2% of all grade 6 learners were promoted to grade 7 (WKDvO 2009:3). The inevitable result is that teachers are faced with learners who can't read on the required level and therefore can't perform on grade level. This unhealthy cycle stresses the importance of support to both teachers and students and raises the issue of radical change regarding the current approach to reading/comprehension instruction.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/10/2/EJC141457
2013-08-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error