1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Voorstelle rondom 'n multimodale diensleweringsmodel ter bevordering van geestesgesondheid in Suid-Afrika : geesteswetenskappe

Volume 10, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die hoë voorkoms van geestesiekte en sielkundige probleme plaas wêreldwyd groot druk op die lewering van doelmatige en kostedoeltreffende geestesgesondheidsdienste. Hierdie artikel voer aan dat die model van individuele psigoterapie en ander verwante vorme van tradisionele dienslewering op geestesgesondheidsgebied in Suid-Afrika uitgebrei behoort te word tot 'n multimodale model waarin andersoortige metodes ook benut word. So 'n multimodale model kan moontlik 'n groter verskeidenheid kliëntepopulasies bereik wat gewoonlik van tradisionele vorme van dienslewering uitgesluit word, en kan sodoende die diensleweringsdruk wat toenemende geestesiekte en sielkundige probleme meebring, help verlig. Die artikel bied 'n oorsig van navorsing oor die gebruik van landlyntelefone, die internet, sel- en slimfone, nieprofessionele persone, selfhulp asook die radio en televisie vir geestesgesondheidsverwante dienslewering. Daarna word enkele navorsingsbevindinge bespreek wat bewys dat hierdie metodes doeltreffend aangewend kan word om sielkundige en ander ingrepe te onderneem. Struikelblokke in die ontwikkeling van so 'n multimodale model word ook uitgelig. Die artikel besin voorts oor die haalbaarheid van 'n multimodale model in die lig van die huidige stand van opleiding van professionele praktisyns in Suid-Afrika. In die besonder beklemtoon dié studie die noodsaaklikheid van verdere navorsing in Suid-Afrikaanse verband voordat so 'n multimodale model ontwikkel en in werking gestel kan word. Dit word aanbeveel dat daar moontlik met vrug gekyk kan word na die voorstelle van Chipps e.a. (2012) oor die voorvereistes vir die suksesvolle implementering van 'n telepsigiatriemodel in die Suid-Afrikaanse konteks.


Mental health is an important foundation for the attainment of emotional, intellectual, economic, social and educational well-being. However, the high incidence of mental illness and psychological problems worldwide places a heavy burden on the delivery of purposeful and cost-effective mental health services. This is especially a problem in the South African context. Research has shown that the incidence of mental illness in South Africa is higher than in China, Japan, Nigeria, Germany, Italy and Spain (Williams et al. 2007). Furthermore, it is clear that there is a shortage of manpower in South Africa to deliver the necessary mental health services. Also, mental health professionals are disproportionately located in urban areas. The result is that many people who urgently need treatment do not have access to such services.
In this article the argument is that in the mental health context in South Africa, the model of individual psychotherapy and other related forms of traditional service delivery should undergo a major shift and expansion towards a multimodal model that also includes a variety of other non-traditional methods. Such a multimodal model could reach a wider variety of client populations that are usually excluded from traditional forms of service delivery. This may help reduce the burden of mental illness that is getting heavier as the result of an increase in mental illness and psychological illness.
In the article a review is given of research that has been done on the use of landline telephones, the internet, mobile and smartphones, non-professionals, self-help as well as radio and television to deliver services related to mental health. Some research findings supporting the effectiveness of these methods in delivering psychological and other interventions are discussed.
Most research on the use of landline telephones has been done on interventions to treat depression. In a meta-analytical study Mohr et al. (2008) found that there was a significant decrease in depressive symptoms after psychotherapy via landline telephones.
The internet has been used successfully in the treatment of depression (Andersson and Cuijpers 2009), anxiety disorders (March et al. 2009), eating disorders (Heinicke et al. 2007), social phobias (Berger et al. 2009) and panic disorders (Kiropoulos et al. 2008). It was expected that around 10 million South Africans will have access to the internet by the end of 2012 (Goldstuck 2012). A large segment of the population can therefore be reached through internet-based interventions.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/10/2/EJC141459
2013-08-01
2018-04-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error