1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - : die resepsie van 'n ou simbool in 'n moderne letterkundige werk : godsdienswetenskappe

Volume 10, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

In aansluiting by die huidige klem op resepsiegeskiedenis in die Bybelwetenskappe word in hierdie artikel gekyk hoe 'n Bybelse simbool - die strydwa in Esegiël, en die visioen waarvoor dit staan - in 'n moderne literêre werk, Patrick White se , gebruik word. As aanloop tot die bespreking van hoe die strydwa in die roman funksioneer, word eers kortliks gewys op die algemene bydrae wat die bestudering van die resepsie van Bybelse verhale, figure en simbole tot die vakgebied kan lewer. Wat spesifiek die strydwa betref, word gefokus op moontlike geërfde konnotasies waardeur Patrick White se roman beïnvloed is - veral soos dit voorkom by Esegiël en in die -mistiek. Om White se eie gebruik van die strydwa-simbool te verstaan, word eerstens gelet op die wêreldbeeld wat in sy werk funksioneer. Dit sluit die religieuse inslag daarvan in - "religieus" in 'n nie-dogmatiese, nie-eksklusivistiese sin. Omdat die strydwa in die roman in "hierdie lewe" ingetrek word, word daar ook kortliks gekyk na belangrike temas in White se werk, soos lyding, mislukking, en gemeenskap tussen mense, waarmee die uitbeelding van die strydwa in verband hou. Aangesien die strydwa in dié roman heg verweef is met die hoofkarakters en hulle religieuse tradisies, word dit die breedvoerigste in samehang met elke karakter se eie aard, lewensloop en tradisie bespreek. Daar word aangetoon dat die ontwykende aard van die strydwa in 'n sin oorspoel na hoe die verskillende karakters se tradisies, en hulle verhouding daarmee, in die roman aangewend word. Soos die strydwa-simbool, funksioneer die tradisies op 'n oop manier. Die konkreetste vergestalting van die strydwa in die roman vind op die end in 'n kunswerk plaas wat, in ooreenstemming met White se sentimente, nie toemaak en afsluit nie.


In line with the current emphasis on reception history in biblical scholarship, this article examines how a biblical symbol, the chariot in the book of Ezekiel, and the vision to which it refers, function in a modern work of literature, namely the Australian author Patrick White's novel .
The article first assesses the general contribution which the study of the reception of biblical narratives, figures and symbols makes to the discipline.
With regard to the reception of the chariot in the novel, the article discusses its possible connotations, especially those derived from the book of Ezekiel and mysticism. Included here are the connotations of mysteriousness and elusiveness that the chariot carries. The dark side of the chariot in , referred to a few times in the novel and evoking associations with mysticism in particular, is also explored.
The way scholars describe the nature of White's chariot, as well as the awareness of it by the characters in the novel, varies. Some scholars describe it in specifically religious, even metaphysical terms, while others give expression to it in more "neutral", contemporary terminology. According to Brennan (2010:22) the chariot refers to receptivity to intuitive perception, an awareness of "some presence that is larger than the self". Edgecombe (1989:33) refers to the characters' shared consciousness of a "transcendental significance illuminating and transfiguring reality". This interpretation views the chariot as the symbol of a specific kind of consciousness, a "special non-discursive apprehension" (Walsh 1977:54, 55).

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/10/3/EJC147705
2013-12-01
2018-05-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error