1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Die benutting van leserskommentaar by die herskryf van 'n verbruikersdokument in gewone Afrikaans : geesteswetenskappe

Volume 10, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Hierdie artikel het ten doel om die kommentaar van outentieke lesers op 'n bepaalde tipe verbruikersdokument - 'n kredietkaartaansoekvorm - te ontleed en te gebruik vir die herskryf daarvan in gewone Afrikaans. As vertrekpunt dien die bepaling van die Nasionale Kredietwet van 2005 en die Wet op Verbruikersbeskerming van 2008, wat bepaal dat gewone en verstaanbare taal gebruik moet word in alle dokumente wat aan verbruikers beskikbaar gestel word. Dit bring opnuut die belangrikheid van toegang tot inligting na vore. Verbruikers het die basiese reg om die kontrakte wat hulle aangaan, te verstaan. Dit is egter die plig van die sterkste kontrakterende party om te verseker dat verbruikers die risko's en verpligtinge wat uit die kontrak voortspruit, sonder uitermate inspanning kan verstaan. Die tradisionele styl wat regstekste kenmerk, word dus uitgedaag. Die idee van gehoorontwerp moet opnuut ondersoek word. Redigeerders het 'n sleutelrol hier te speel, aangesien die omsetting van dokumente in gewone en verstaanbare taal beskou kan word as 'n soort intratalige vertaling wat die leser op die voorgrond plaas. Kwalitatiewe navorsingsmetodes is in die ondersoek gebruik. 'n Tipiese ondeurdringbare Afrikaanse verbruikersdokument is aan 'n groep verbruikers met gemiddelde geletterdheidsvaardighede voorgelê en die plus-minus-metode is gebruik om leserskommentaar oor die gehalte van die dokument in te win. Die resultate van hierdie probleemopsporingsvoortoets word bespreek. In hierdie artikel word tot die gevolgtrekking gekom dat die plus-minus-metode 'n bruikbare instrument bied om die belangrikste, en soms onverwagte, probleme in 'n teks te filtreer. Hierbenewens word aangetoon hoe die lesergeïdentifiseerde probleme in hersieningingrepe omgeskakel kan word. Voor- en na-weergawes van die toetsdokument word voorgehou.


In this article the responses of authentic readers to a specific type of consumer document - a credit card application form - are analysed and used, in an attempt to demonstrate how reader feedback can be employed to rewrite a complex consumer document in plain Afrikaans.
This article takes as a basic point of departure the language provisions in the National Credit Act of 2005 (the NCA) and the Consumer Protection Act of 2008 (the CPA), both of which require the use of plain and understandable language in all documents that are made available to consumers. These provisions underscore the importance of access to information in contemporary South Africa. Consumers have a basic right to understand the contracts they enter into. It is, however, the duty of the stronger contracting party to ensure that consumers understand the risks and obligations that arise from a contract, and that they are able to do so without undue effort. The traditional style typically used in legal texts is hereby challenged. Against this backdrop, the idea of audience design also needs to be investigated anew.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/10/3/EJC147716
2013-12-01
2018-06-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error