1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Die verhouding tussen trauma en magiese realisme in (1998) deur Christoffel Coetzee : geesteswetenskappe

Volume 11, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Hierdie artikel ondersoek die verband tussen trauma en magiese realisme in die roman (1998) deur Christoffel Coetzee. Heelwat navorsing is al onderneem oor die Afrikaanse variant van magiese realisme enersyds en traumateorie andersyds, maar die verband tussen hierdie twee aspekte in Afrikaanse literêre tekste is nog nie indringend ondersoek nie, ten spyte daarvan dat magies-realistiese tekste dikwels gemoeid is met traumatiese momente uit die geskiedenis. Eerstens word die begrip - wat 'n baie wye begrip is - ondersoek om 'n funksionele raamwerk vir 'n ondersoek na die uitbeelding van trauma in daar te stel. Tweedens word aandag geskenk aan die literêr-historiese konteks van die Suid-Afrikaanse Oorlog, aangesien dit 'n kernfokus vorm van postapartheid Afrikaanse letterkunde en ook magies-realistiese romans van die afgelope vyftien jaar. Derdens word ondersoek ingestel na die verbande tussen die literêre beelding van trauma en magiese realisme deur 'n ontleding van . In die ontleding word gefokus op die epiese elemente van ruimte, verteller/fokalisator en karakter. Daar word bevind dat deur sy magies-realistiese kenmerke uiters effektief is nie net as 'n teks oor die trauma van die Suid-Afrikaanse Oorlog nie, maar ook as 'n teks wat op allegoriese vlak die trauma van hedendaagse Suid-Afrika betrek.


This article investigates the relationship between trauma and magical realism in the Afrikaans novel (1998) by Christoffel Coetzee. A lot of research has been conducted regarding the Afrikaans variant of magical realism on the one hand and trauma theory on the other. However, the relationship between these two aspects in Afrikaans literary texts has not been researched in greater depth - despite the fact that magical-realist texts often depict and involve traumatic moments from history.
In the theoretical section of the article the concept of - which is a wide notion - is investigated in order to create a functional framework for an analysis of the depiction of trauma in . To achieve this, an overview is provided of the development of trauma theory, from its early use in psychoanalysis and psychology, in which it was suggested that traumatic experience can harm the body both physically and psychologically. Here brief reference is made to the work of Sigmund Freud and how his "talking cure" was created as an attempt to help those who had suffered traumatic experiences to come to terms with the event (Roth 2012:81). The American Psychiatric Association (2013:274) includes the following concepts in the definition of trauma: "exposure to war", "threatened or actual physical assault", "threatened or actual sexual violence", "being kidnapped [or] taken hostage", "terrorist attack, torture, incarceration as a prisoner of war, natural or human-made disasters, and severe motor vehicle accidents". The aforementioned definitional elements are used in the context of this study in order to further define that which is considered to be a traumatic experience. It is determined that a traumatic event can be any event that "defies reason and a sense of order, cripples our ability to maintain a stable sense of reality, challenges our categories of understanding and consequently the model of the world by which we unconsciously operate" (Granofsky 1995:8). For an experience or event to qualify as traumatic it must have a disruptive effect on one's everyday interaction with one's environment, through which the victim will often re-experience said event.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/11/2/EJC157497
2014-08-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error