1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Ingrypende ontwikkeling in die oproepingsproses van verbande op onroerende sake : regte

Volume 11, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Indien 'n skuldeiser krediet aan 'n skuldenaar verskaf, is daar 'n risiko dat die skuldenaar nie sy verpligtinge sal nakom nie. 'n Skuldeiser kan sy risiko beperk deur sekerheid van die skuldenaar te vereis deur die sekerheidsobjek met 'n verband te verseker. Indien 'n verbandskuldenaar wanpresteer, kan die verbandskuldeiser sy beperkte saaklike reg afdwing deur die verband op te roep en vonnis teen die verbandskuldenaar te neem ten einde die uitstaande skuld te delg. Wanneer 'n verband oor 'n onroerende saak opgeroep word, is daar 'n besondere prosedure wat gevolg moet word waar artikel 26 van die Grondwet, wat die reg op toegang tot geskikte behuising verskans, moontlik ter sprake kom. Dit is duidelik dat die howe deur artikel 26 genoop word om wetgewing wat strydig met die artikel is, ongeldig te verklaar. Sodoende is die posisie van skuldenaars ten aansien van hulle reg op geskikte behuising verbeter. Dit beteken egter nie dat die skuldeiser se regte en belange uit die prentjie gelaat word nie. Die howe poog om 'n balans tussen die regte van beide die skuldeiser en die skuldenaar te handhaaf. Die oproepingsproses is in die laaste dekade ingrypend verander, grotendeels as gevolg van artikel 26 van die Grondwet en artikels 129 en 130 van die National Credit Act 34 van 2005. Hierdie artikel fokus op ingrypende veranderings wat in die oproepingsproses ten aansien van verbande op onroerende sake as gevolg van die Grondwet deur onlangse regspraak teweeggebring is.


At some time or another every person or business needs credit. Such persons or businesses are called debtors because they have an obligation to repay their debts to the creditor. When a creditor grants a debtor credit, he runs the risk of the debtor's not meeting his obligations. A creditor can limit this risk by requiring security from the debtor by securing the security object with a mortgage bond. The mortgage creditor who grants credit to the mortgage debtor secures his claim against the debtor in the form of a real security right, which gives him a limited real right to the debtor's immovable property. If the mortgage debtor fails to meet his obligations to the mortgage creditor, the latter may use processes and steps provided by law to collect the outstanding debt.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/11/2/EJC157507
2014-08-01
2018-04-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error