1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Antieke slawerny en die vroeë Christendom : teoreties-hermeneutiese perspektiewe, probleme, en die opkoms van Doulologie : godsdienswetenskappe

Volume 11, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die oogmerk van hierdie artikel is om die verskillende teoreties-hermeneutiese perspektiewe en primêrebronprobleme in verband met die studie van antieke slawerny in die vroeë Christendom te ondersoek. Die artikel dra self by tot dié debat deur die studie van antieke slawerny as diskoers, dit wil sê as doulologie, in die vroeë Christendom voor te stel. Die eerste afdeling van die artikel ondersoek die van die slawernyprobleem in die vroeë kerk, en kyk veral na die invloed wat debatte gehad het in klassieke studies oor die navorsing van vroeg-Christelike slawerny. Daarna word die ontwikkeling van slawernystudies in die Bybelwetenskappe op grond van hermeneutiese perspektiewe ondersoek. Die tweede afdeling van die artikel kyk meer spesifiek na die primêrebronprobleme waardeur die navorsing van slawerny in die vroeë Christendom in die gesig gestaar word. Die finale deel van die artikel bied 'n inleiding tot 'n nuwe voorgestelde benadering tot antieke slawerny, naamlik as 'n diskoers, oftewel doulologie, spesifiek in die sin van Michel Foucault se diskoersanalise. Dié deel gee 'n uiteensetting van die moontlikhede vir die verstaan van slawerny as diskoers, beide om die antieke kontekste van slawerny duideliker verstaanbaar te maak, veral die vroeg-Christelike konteks, en om meer attent te wees op die modern nalatenskappe van antieke slawerny wat steeds so deurdringend in ons eie Suid-Afrikaanse samelewing draal.

The purpose of this study is to investigate the various hermeneutico-theoretical perspectives and primary source problems related to the study of slavery in early Christianity. The article then adds to this debate by introducing the study of ancient slavery as a discourse, i.e. doulology, in early Christianity. The first section of the article investigates the of the problem of slavery in the early church, and especially looks at the influence of debates in classical studies on research about slavery in early Christianity. Thereafter, an account is given of the development of slavery studies in the biblical sciences in terms of hermeneutical perspectives. The second section of the article specifically looks at problems pertaining to the primary sources that research on slavery in early Christianity faces. The final part of the article provides an introduction to a new approach in studying slavery, namely as a discourse, called doulology, specifically in the sense of Michel Foucault's discourse analysis. This section provides a framework of the possibilities for understanding slavery as discourse, both to clarify the ancient contexts of slavery, especially the early Christian context, and to become more aware of the modern legacies of ancient slavery that still so pervasively linger in our own South African society.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/11/3/EJC164206
2014-12-01
2018-04-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error