1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - en die : regte

Volume 11, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

In hierdie bydrae word die verwyderingsreg van huurders wat roerende sake gedurende 'n huurtermyn aan huurgrond geheg het, oorweeg. , of bebouing, is 'n vorm van aanhegting en 'n oorspronklike wyse van eiendomsverkryging, wat beteken dat die bedoeling van die vorige eienaar in beginsel nie oorweeg behoort te word om vas te stel of eiendomsreg in 'n nuwe eienaar gevestig het nie. Die bepaling of 'n roerende saak deel van grond geword het by wyse van , hang van die omstandighede van elke geval af. Die begrip (reg op verwydering) beteken dat 'n huurder verbeterings wat gedurende 'n huurtermyn aan huurgrond geheg is, mag verwyder voordat die huurtermyn verstryk het. Die reëls wat verband hou met en die sal tegelykertyd ter sprake kom wanneer 'n derde persoon of die verhuurder aanvoer dat 'n saak wat gedurende 'n huurtermyn aan huurgrond geheg is, nie verwyderbaar is nie. In hierdie bydrae word die maatstawwe wat oorweeg word om te bepaal of permanente aanhegting van 'n roerende saak aan grond by wyse van plaasgevind het, kortliks bespreek. Daarna word die werking van die behandel, onder andere met verwysing na die soort verbeterings wat deur 'n huurder verwyder mag word. Verder word gevra of die feit dat dit moontlik is om verbeterings aan die einde van 'n huurtermyn te verwyder tot gevolg kan hê dat ook sake wat op die oog af soos permanente aanhegtings lyk, deur 'n huurder verwyder mag word. 'n Interessante aspek waarna ook gekyk word, is wie die eienaar van die aangehegte roerende sake gedurende 'n huurtermyn is. Is dit die verhuurder of die huurder? Huurders bevind hulle in 'n goeie posisie, aangesien hulle die reg het om sake wat gedurende 'n huurtermyn aangeheg word, te verwyder. Dit stel 'n afwyking van die gewone aanhegtingsbeginsels daar, omdat 'n huurder se subjektiewe bedoeling in hierdie omstandighede altyd 'n oorweging is. Die redes vir die goeie posisie waarin huurders hulle bevind, word ook oorweeg. In die bespreking van hierdie aangeleenthede word verwys na die Suid-Afrikaanse, Engelse en Nederlandse reg.


In this contribution the right of removal of lessees who attached movable things to leased land during a term of lease is considered. , or building, is a form of accession which is an original method of acquisition of ownership. This means that the intention of the previous owner should in principle not play a role in the determination of whether ownership vested in a new owner. The determination of whether a movable thing became part of land through depends on the circumstances of each case. The concept of (right of removal) means that a lessee can remove certain improvements that have been attached to leased premises during a term of lease, as long as the removal takes place before the term of lease has expired. The rules relating to and the will be used in the same breath when a third person or the lessor claims that a thing that has been attached to leased land by a lessee during a term of lease may not be removed. In this article interesting aspects relating to the interplay between and the are discussed with reference to South African, English and Dutch law. The different factors that are considered to determine whether permanent attachment of movable things has taken place through where no lease agreement was applicable, are briefly dealt with. The principal difference between the legal systems that are discussed is that a subjective factor is considered in combination with objective factors in South African law, while only objective factors are considered in English and Dutch law. The operation of the right of removal of a lessee in the different jurisdictions is discussed. In South African law lessees of urban land and agricultural land in principle have the right to remove improvements attached to leased land before the lease expires as long as the land is not damaged by the removal. If removal does not take place before the lease term expires, the improvements become part of the land and therefore the property of the lessor. Lessees of urban land are advised to make provision in lease agreements for the removal of improvements. The right of removal of improvements attached to urban land is governed by the . If a lessee of agricultural land attaches improvements without the permission of the lessor and does not remove these before the expiration of the lease term, the improvements become the property of the lessor and he or she does not have to compensate the lessee for them. For purposes of South African law it appears that movable things that are attached to leased land will become part of the leased land only upon expiration of the lease term. The rules of accession are therefore postponed until after the lease term has expired. The subjective intention of the lessee is therefore always relevant.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/11/3/EJC164212
2014-12-01
2018-06-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error