1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Die allesomvattende materiële dimensie van ons bestaan : aspekte van die nuwe materialisme in van Marié Heese : geesteswetenskappe

Volume 12, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Marié Heese se roman (2013) word bestudeer met behulp van die leesstrategieë van die nuwe materialisme en om te bepaal watter waarde of verruimende perspektief te vind kan wees in die spesifieke voorstellingswyse van die landskap in hierdie roman. Met word die mens se subjektiewe ervaring van en vormgewende proses ten opsigte van materiële elemente geïmpliseer. Die nuwe materialisme is 'n intellektuele beweging in opposisie met die sogenaamde linguistiese draai () wat geassosieer word met die postmoderne teorieë van die poststrukturalisme en dekonstruksie, waarin 'n abstrakte tekstuele siening van die werklikheid voorop gestel word en wat lei tot die dematerialisering van die wêreld tot linguistiese en sosiale konstruksies. Ekokritici wat die materiële draai () aanhang, oftewel die ommekeer in die guns van materialiteit, bepleit 'n wegkeer van 'n uitsluitlik vertekstualiseerde werklikheidsbeskouing om weer die belangrikheid van die materieel tasbare werklikheid te erken. Die toepassing van die teoretiese beginsels van die nuwe materialisme in lewer 'n skerp blik op die vergestalting van die vitaliteit en dinamies handelende rol van materie, die mens as deel van 'n interaktiewe geheel van materialiteit, en die vervloeiing van die sfere van die lewende en nielewende. Dit lei ook tot die ontdekking van die omkering van konvensionele subjek-objek-verhoudings wanneer die nielewende se stem dié van die mens oorheers, en werp lig op die kragte van beïnvloeding wat aan tradisioneel nielewende dinge toegeken word in die roman. Die wyse waarop die landskap in tot stand kom uit die mens se wisselwerking met en vormgewende persepsie ten opsigte van materiële elemente kan bydra tot 'n bewustheid van, en 'n sin van skakeling met, die materiële wêreld. Die objektivering van die natuurwêreld en die verdwynende interaksie met die lewende en nielewende entiteite daarvan dra by tot die mens se houding van beheer en verbruik; bring egter verruimde insig ten opsigte van die allesomvattende materiële dimensie van ons bestaan.


Marié Heese's novel (2013) is an important addition to the small corpus of literary accounts in Afrikaans dealing with the life circumstances of the indigenous people in South Africa's earliest times. Making use of the reading strategies rooted in new materialism, this study of seeks to establish what value or broadening of perspectives may be found in the specific ways landscape is portrayed in the novel. In so doing, it assumes that implies an external world mediated by or shaped through subjective experience. At the same time, this article sheds light on significant dissimilarities which the novel offers regarding historical literary texts that have, thus far, focused on the variety and complexity of human relations, and on the socio-political effects of our anthropocentric existence.
New materialism is an intellectual movement opposing the so-called "linguistic turn", the view that language constructs reality. Over the last several decades theorists like Jacques Derrida, Julia Kristeva, and Michel Foucault have focused on the power of language to define and constitute our world by providing us with the concepts for these structures. They claim that reality consists of a system of language symbols.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/12/2/EJC179635
2015-08-01
2018-04-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error