1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Protreptiek en paranese : perspektiewe op die wending in boek 10 van Augustinus se : godsdienswetenskappe

Volume 12, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die artikel vorm deel van 'n groter projek om die eienskappe van aansporende tekste te bestudeer en spesifiek ook om die aansporende eienskappe van Augustinus se op 'n meer genuanseerde wyse te beskryf. Die teoretiese raamwerk waarbinne die argumente gesitueer is, is dié van die poststrukturalistiese vertelkunde en genrestudies.


Die openingsparagrawe van boek 10 van die word ontleed om aan te toon hoe dit 'n kontras vorm met die voorafgaande nege boeke, waar protreptiese kommunikatiewe doelstellings sterk op die voorgrond is. Die geselekteerde gedeeltes word ontleed aan die hand van die gesaghebbende Lund- en Oslo-definisies van . Daar word aangetoon hoe die kommunikatiewe doelstellings, die verhouding tussen die spreker en sy gehoor en aanduidings van wie die bedoelde gehoor is, 'n wending daarstel van 'n oorwegend protreptiese na 'n oorwegend paranetiese skryfwyse.


The article forms part of a bigger project on the nature of exhortative texts as well as an endeavour to arrive at a nuanced description of the exhortative characteristics of Augustine's . Here the focus is on the paraenetic characteristics discernible at the opening of book 10 of this work (10.1.1 to 10.4.6) and the contrast this represents with the preceding books of the , which may be regarded as primarily protreptic in character. The approach followed is situated within the theoretical framework of poststructural narratology and genre studies and highlights primarily the communicative purpose(s) and the intended audience(s) of the passages under consideration.
While authors like O'Donnell (1992:151) and Vaught (2006:27-8) also comment on the transition that takes place in the tenth book of the , the current study investigates how this transition may be described in terms of a swing towards a paraenetic communicative purpose and a focus on an insider audience of advanced Christians. The arguments about the paraenetic characteristics of the passage under consideration are based to a large extent on the authoritative Lund and Oslo definitions of (Starr and Engberg-Pedersen 2004:3, 4).

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/12/3/EJC182662
2015-12-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error