1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - "Navorsing voed my siel" : die verkenning van passie en produktiwiteit in die vertellings van erkende navorsers : geesteswetenskappe

Volume 12, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Navorsingsprokduktiwiteit, soos tradisioneel gemeet aan publikasies in portuurbeoordeelde vaktydskrifte, patenttellings en kliniese proewe, is van kardinale belang in openbare hoëronderwysinstellings wêreldwyd. 'n Aansienlike korpus van literatuur is oor die bepalers van navorsingsproduktiwiteit ontwikkel; die rol van navorsers se passie is egter opsigtelik afwesig in die produktiwiteitsdiskoers. Akademiese gesprekke oor die persoonlike en emosionele betekenis van navorsing, soos passie, in die openbaar is grootliks taboe, omdat daar geglo word dat dit afbreuk doen aan die objektiewe aard van ernstige vakkundigheid. Ten einde hierdie gaping te vul, poog hierdie artikel om 'n ruimte te skep vir die bespreking van passie in die akademiese wêreld en hoe dit met navorsingsproduktiwiteit verband hou. 'n Teoretiese raamwerk is geskep deur Csikszentmihalyi se vloeiteorie en die rol daarvan in hoë wetenskaplike en kreatiewe prestasie, Vallerand se Dualistiese Model van Passie (DMP) vir lewensaktiwiteite en Neumann se teorie van akademiese studie as die uitoefening van passievolle denke. Gebaseer op die teoretiese oriëntering word losweg omskryf as 'n sterk en gebiedende geneentheid teenoor 'n aktiwiteit wat gekenmerk word deur intense gevoelens van genot en opgewondenheid en wat herhaalde uitvoering van die aktiwiteit aanspoor. 'n Kwalitatiewe studie het passie vir navorsing in die loopbaannarratiewe van bewese navorsers aan 'n Suid-Afrikaanse universiteit ondersoek. Deelnemers is geselekteer deur middel van 'n doelbewuste steekproef op grond van institusionele kategorisering as bewese navorsers ooreenkomstig vasgestelde kriteria ten opsigte van navorsingsuitsette. Semigestruktureerde indringende onderhoude het verken hoe deelnemers passie in die loop van hul professionele loopbane in hul wetenskaplike en kreatiewe werk uitgedruk het. 'n Tematiese ontleding van die vertellings het die volgende temas opgelewer: die ontdekking van navorsingspassie; vloei en die fases van passievolle denke; passie en navorsingsprestasie wat volhoubaar hoog is; en die kweek van 'n kultuur van passie. Hierdie studie vind aansluiting by die interdissiplinêre literatuur oor passie en doen aan die hand hoe 'n kultuur van passie deur instellings erken en ondersteun kan word ten einde navorsingsproduktiwiteit in hoër opvoeding te bevorder.


Research productivity, as traditionally measured by publications in refereed journals, patent counts and clinical trials, is a matter of cardinal importance in public higher education institutions worldwide. Both the prestige of an academic institution as determined by international rankings and the reputation of the individual academic rest largely on these measurements. Given the importance of research performance, leaders in higher education have long been concerned with identifying policy and institutional factors that encourage and sustain research productivity. A substantial body of literature has been developed around the determinants of research productivity; however, the role played by researcher passion is conspicuously absent from the productivity discourse. Passion is regarded as a nebulous notion which is subsumed under the variable of researcher motivation and it is conspicuously absent from institutional strategies focused on increasing research productivity due to its apparent lack of objective measurability. Furthermore, public academic talk about the personal and emotional meanings of research, such as passion, is largely taboo, as this is seen to detract from the objective nature of serious scholarship. To address this gap this paper explores the notion of researcher passion and its alignment to research productivity in the narratives of proven researchers working in a variety of academic disciplines at a South African university through a qualitative inquiry.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/12/3/EJC182674
2015-12-01
2018-07-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error