1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Religie en Bernard Stiegler se "otium van die volk"

Volume 6, Issue 1
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

In hierdie artikel word die eietydse filosoof Bernard Stiegler se begrip van die " van die volk" as nastrewenswaardige geestelike en politieke ideaal krities ondersoek. Eerstens word Stiegler se ontleding van die toestand van "simboliese ellende" behandel. Tweedens word Stiegler se voorstel vir die oorkoming van simboliese ellende, die " van die volk", behandel, soos Stiegler aansluiting vind by die klassieke, veral Romeinse, begrip van die , synde dit wat saamhang met rus, die kuns, die religie en die kultivering van die gees in die algemeen. Derdens, ofskoon aansluiting gevind word by laasgenoemde ideaal, word die vermeende swakplekke in die ideaal soos Stiegler dit voorhou, in oënskou geneem in die lig van Stiegler se gebrekkige oorweging van religie na die Industriële Rewolusie. Laastens word hoe die " van die volk" potensieel vanuit die religieuse tradisies versterk kan word, voorlopig aan die hand van die Soto Zen-Boeddhisme gedemonstreer.


In this article the concept of the " of the people" of the contemporary philosopher Bernard Stiegler as a worthy spiritual and political ideal is critically investigated. Firstly, Stiegler's analysis of the condition of "symbolic misery" is treated. Secondly, Stiegler's proposal for the overcoming of symbolic misery, the " of the people", is treated, as Stiegler links with the classical, especially Roman, concept of the , being that which relates to rest, art, religion and the cultivation of the spirit in general. Thirdly, although the latter ideal is affirmed, the apparent weaknesses of the ideal as Stiegler proposes it, is considered in the light of Stiegler's limited consideration of religion after the Industrial Revolution. Finally, how the " of the people" may potentially be strengthened from within religious traditions is demonstrated in a preliminary fashion using the example of Soto Zen Buddhism.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/6/1/EJC62212
2009-03-01
2018-04-27

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error