1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Die produksiegehalte van en deur Joan Hambidge as gevallestudies binne die uitgewersbedryf

Volume 6, Issue 1
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Hierdie artikel ondersoek die produksiegehalte van uitgewershuisprodukte. Binne hierdie konteks word (2008) en (2008) as gevallestudies aangewend om te bepaal hoe die verskillende produksiekettings by verskillende uitgewershuise se finale produkte daar uitsien. Hierdie werkswyses (wat deur onderhoude met die verskillende rolspelers gerekonstrueer is) van die onderskeie uitgewers word vergelyk met Venter (2006) se ideale produksieketting om tekortkominge in die prosesse te identifiseer. Hierdie tekste is as voorbeelde gekies omdat hulle deur dieselfde outeur is, in dieselfde jaar verskyn het, en albei publikasies deur klein uitgewershuise uitgegee is (Genugtig! Uitgewers en Protea Boekhuis onderskeidelik). Daar word aandag geskenk aan verskillende elemente van die boek as produk. Eerstens word die paratekstuele elemente wat Genette (1997) identifiseer, ontleed volgens die kommunikatiewe waarde van onderskeidelik die periteks (omslag, kolofonblad, titel, ens.) en die epiteks (resensies, onderhoude, ens.). Tweedens word beskouings van Carstens (2003) rondom die normering van Afrikaans, dié van Du Plessis en Carstens (2000) en Butcher (2006) aangaande taalversorging, en Grebe (2006) se toepassing daarvan op die boek as produk aangewend om die gehalte van die tekste te beoordeel. Hierdie aspekte van die boek word in verband gebring met die publikasieproses om te identifiseer welke fases verbeter kan word om 'n bevredigende finale produk daar te stel. Uiteindelik poog hierdie artikel om aanbevelings aangaande die produksie van Afrikaanse prosa te maak wat as riglyn vir uitgewershuise, redakteurs en taalversorgers kan dien.


This article investigates the quality of specific products of two publishing houses. Within this context (2008) and (2008) are used as case studies to determine how the different chains of production at different publishing houses influence the final product. These different procedures (reconstructed through interviews with the different role players) of the respective publishing houses are compared with the ideal chain of production indicated by Venter (2006) to identify shortcomings in these processes. These texts were chosen as examples because they are by the same author and were published in the same year by small publishing houses (Genugtig! Uitgewers and Protea Boekhuis respectively). Attention is given to various elements of these books as products. Firstly, the paratextual elements identified by Genette (1997) are analysed according to the communicative values of the peritext (cover, colophon page, title, etc.) and the epitext (reviews, interviews, etc.) respectively. Secondly, the views of Carstens (2003) regarding the standardisation of Afrikaans, those of Du Plessis and Carstens (2000) and Butcher (2006) concerning language editing, and Grebe's application thereof on the book as product are used to assess the quality of these texts. These aspects of the book are contextualised in terms of the publication process to identify which phases could have been improved to create a satisfying final product.Ultimately this article aims to make recommendations concerning the production of Afrikaans prose that can serve as guideline for publishing houses, book editors and language editors.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/6/1/EJC62213
2009-03-01
2018-05-28

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error