1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Sewe -bleme vir Marlene (van Niekerk) en Marlene (Dumas) : 'n metatekstuele lesing van

Volume 6, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die doel van hierdie artikel is om 'n metatekstuele dialoog tussen Marlene van Niekerk in die roman (2005) en die beeldende kunstenaar Marlene Dumas se oeuvre te identifiseer. word gekenmerk deur multitekstualiteit, sodat die leser noodwendig betrek word in 'n "spel van verwysing en dekonstruksie van verwysing, van herkenning en vervreemding" (Van Niekerk 2006). Hoewel Dumas nêrens eksplisiet in die literêre teks genoem word nie, kan sy op grond van Umberto Eco se sogenaamde , dit wil sê die leser of kyker se vermoë om indirekte verwysings na ander tekste te herken, by 'n kreatiewe verkenning van betrek word. Sodoende word gefokus op die gesprek en gevolglike kruisbestuiwing tussen literêre en visuele tekste. Dit is veral die katalogusopstel vir 'n retrospektiewe uitstalling in New York (2005), onder die titel : "Marlene Dumas - Selected works", wat as belangrike metateks betrek word. Die katalogus het as inleiding 'n uitvoerige essay deur Marlene van Niekerk getiteld "Seven -blems for Marlene Dumas", waarin sy die essensie van Dumas se werk op pittige en oorspronklike wyse bespreek. My gevolgtrekking na aanleiding van hierdie essay is dat die embleme wat Van Niekerk aan Dumas toeken, ook op Van Niekerk en van toepassing gemaak kan word. Indien hierdie embleme ontgin word, kan dit die belangrikste aspekte van die roman verreken, en terselfdertyd die lees van verander en verryk. Dit is voorts Van Niekerk se interpretatiewe uitsprake oor Dumas se oeuvre wat veral lig werp op nie alleen Dumas se oeuvre nie, maar ook op Van Niekerk se eie skryfwerk indien hulle met mekaar in verband gebring word. Die veelkantigheid van Van Niekerk se skryfproses en moontlike denkprosesse word gevolglik ook betrek.

The aim of this article is to identify a metatextual dialogue between Marlene van Niekerk's novel (2005) and the oeuvre of the artist Marlene Dumas. is characterised by multitextuality, where the reader is drawn into a game of reference and deconstruction and deconstruction of reference, of recognition and alienation (Van Niekerk 2006). Although Dumas is not mentioned explicitly in the literary text, she may, based on Umberto Eco's so-called (where the reader or onlooker has the ability to recognise indirect references to other texts), be identified as being involved by means of a creative exploration of . Thus the focus is on the conversation and the consequent merging of literary and visual texts. In particular, the catalogue essay for a retrospective exhibition in New York (2005) titled "Marlene Dumas - Selected works" can be seen as an important metatext. The introduction to the catalogue, a detailed essay by Marlene van Niekerk titled "Seven -blems for Marlene Dumas", explores the essence of Dumas's work in an original and witty way. My conclusion about this essay is that the emblems with which Van Niekerk credits Dumas can also be applied to Van Niekerk and . An exploration of these emblems may reveal the most important aspects of the novel and at the same time change and enrich the reading experience of the novel. Furthermore, it is Van Niekerk's interpretative articulation of Dumas's oeuvre which not only sheds light on Dumas's oeuvre, but also, if they are associated with each other, on Van Niekerk's own work. The multidimensionality of Van Niekerk's writing process and possible thought processes are consequently also involved.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/6/3/EJC62234
2009-12-01
2018-04-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error