1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Die van die Vlaamse poësie : Christine D'haen (1923-2009) - tot lof van 'n vroulike stem

Volume 7, Issue 1
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Christine D'haen het besondere luister aan die Vlaamse poësie verleen. Haar afsterwe in September 2009 bied die geleentheid om haar te huldig vir haar bydrae tot die literêre kanon van die Lae Lande deur haar werk aan 'n groter lesersgroep in Suid-Afrika bekend te stel. Afgesien van die talryke toekennings vir haar poësie en poësievertalings en haar biografie oor Guido Gezelle, is sy bekroon vir haar omvattende bloemlesing van gedigte oor en deur vroue en haar outobiografiese prosa. In 1992 was sy die eerste vrou wat die gesogte Prijs der Nederlandse Letteren verower het. Sy het tot in haar rype ouderdom voortgegaan om te publiseer, en ná haar versamelbundel (, 2002) het etlike nuwe titels gevolg, tot haar oeuvre in 2007 met afgesluit is. Die unieke eienskappe van haar digkuns verklaar waarom dit nie binne 'n bepaalde kategorie ingedeel kan word nie en los staan van enige stroming of tradisie. Hierdie artikel kontekstualiseer D'haen se posisie as vrouedigter in die Nederlandse taalgebiede gedurende tweede helfte van die vorige eeu. Met behulp van 'n aantal gediganalises word aangetoon hoe haar eiesoortige stem die aard en omvang van die poësie van vroue binne en buite haar geboorteland verryk het.

Christine D'haen lent exceptional lustre to contemporary Flemish poetry. Her death in September 2009 presents an excellent opportunity to honour her contribution to the literary canon of the Low Countries by introducing her work to a wider circle of readers in South Africa. Having won numerous awards for both her poetry and poetry translations, she was laureated for her biography on Guido Gezelle, as well as for her comprehensive anthology of poems by and about women and for her autobiographical prose. In 1992 she became the first woman to receive the prestigious Prijs der Nederlandse Letteren. She continued writing well into her old age, producing several new titles after the publication of her collected poems (, 2002), until her oeuvre was concluded with in 2007. Due to the unique properties of D'haen's poetry, it resists categorisation and stands outside any particular school or tradition. This article contextualises her position as a woman poet in the Dutch-speaking world since the second half of the previous century. A number of her poems are analysed to illustrate how her distinctive voice enhanced the scope and character of women's poetry in her home country and beyond.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/7/1/EJC62244
2010-03-01
2018-06-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error