1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Persepsies van hoe pa's by hul seuns betrokke behoort te wees

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die doel van hierdie eksploratiewe, kwalitatiewe ondersoek was om pa's se persepsies van hoe hulle en ander pa's by hul seuns se lewens betrokke behoort te wees, te verken. Deelnemers was getroude bruin pa's van seuns in graad 7 wat saam met daardie seuns en die seuns se biologiese ma's woon. 'n Oop vraag is aan deelnemers in drie fokusgroepe gestel. Die data is met behulp van die Atlas.ti-program ontleed. Op grond van Lamb, Pleck, Charnov en Levine (1987) se beskrywing van pa-betrokkenheid en die data-ontleding kon inhoud gegee word aan die temas . Volgens die resultate is pa's se die belangrikste komponent van pa-betrokkenheid. Dit behels om opvoedingstake te verrig, die seun te dissiplineer en te beskerm, 'n rolmodel vir die seun te wees, in voedings- en ander finansiële behoeftes te voorsien, godsdienstige leiding te verskaf en ondersteuning met skoolwerk te bied. Toenadering behels dat pa's interaksie met hulle seuns moet hê, geloof in hulle moet hê en in hulle doen en late moet belangstel. 'n Bewys van omgee sluit ook die belangrikheid van fisiese kontak en die toon van liefde in. Laastens toon die bevindinge dat pa's toeganklik moet wees, tyd saam met hulle seuns moet spandeer en hulle moet bystaan. Die bevindinge van hierdie ondersoek vul 'n leemte in die literatuur oor hierdie onderwerp en kan sinvol aangewend word in die ontwikkeling van ouerleidingsprogramme.


The purpose of this explorative, qualitative study was to explore fathers' perceptions of how they and other fathers should be involved in the lives of their sons. The participants in this study were married, coloured fathers of boys in Grade 7 who lived with those sons and the sons' biological mothers. The participants, divided into three focus groups, were asked an open question. The data were analysed by means of the Atlas.ti program. On the basis of Lamb, Pleck, Charnov and Levine's (1987) description of fathers' involvement and the data analysis, content could be given to the themes of . According to the results, the fathers' is the most important component of their involvement. This entails carrying out tasks relating to bringing up, disciplining and protecting their sons, being a role model for them, providing for nutritional and other financial needs, providing religious guidance and offering support with school work. Engagement entails that the fathers should interact with their sons, have faith in them and also show an interest in their activities. An indication of caring also includes the importance of physical contact and displays of love. Lastly, the findings show that fathers should be accessible, spend time with their sons and support them. The findings of this study fill a gap in the literature on this topic and can be applied meaningfully in the development of parental guidance programmes.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/7/3/EJC62263
2010-12-01
2018-06-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error