1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - : 'n mitologie vir ons tyd

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Te oordeel aan die aantal kerke in Europa en selfs in Suid-Afrika wat lidmate verloor, blyk dit dat die tradisionele Christelike teologie sy geloofwaardigheid onder sekere groepe verloor het en nou plek maak vir die rede. Die rede het alle mitologieë verdryf en die siel uit die wetenskap uitgesluit, om self later as god na vore te kom. Tans is daar 'n soeke na 'n nuwe mite of waardesisteem (vMEME). Volgens Walsh (2007) en Campbell (2008) het die mites wat voorheen 'n rigsnoer vir menslike optrede was, nou irrelevant geword. Ons het 'n nuwe mite nodig, een wat die verhaal van die kosmos kan verenig. Films het vir baie mense die Bybel as morele gids vervang en die skeppers van mites is vandag filmmakers wat hulle skeppings gebruik om die deur na die "ander kant" vir kykers oop te maak. Mites het mistieke, kosmologiese, sosiologiese en psigologiese funksies en beskryf die "reis van die held" om die "skat" te vind en na die mense terug te bring. Wanneer 'n rolprent soos die verbeelding van mense regoor die wêreld aangryp en mistieke elemente bevat, dan moet daar iets in die rolprent steek. Dit kan nie as "Dances with wolves in die ruimte" afgemaak word nie. 'n Avatar is die manifestasie of inkarnasie van die goddelike op aarde, spesifiek die Hindoegod Wisjnoe in menslike vorm, soos Rama of Krisjna. Die tema van die film is juis dat die mens 'n manifestasie van die goddelike is. James Cameron, die regisseur en draaiboekskrywer, het 'n nuwe mite geskep en hierdie artikel ondersoek mites en analiseer om aan te toon dat films inderdaad nuwe mites kan skep wat mense daartoe kan bring om self-verwerkliking te oorweeg.


Taking into account that many churches in Europe and even in South Africa are losing members, it seems as if the traditional Christian theology has lost its credibility within the ranks of certain groups and had to make room for reason. Reason pushed all mythologies out the window and locked the soul out of all scientific discussions, only to become god itself. Today, there is a quest for new mythologies, or value systems (vMEME). According to Walsh (2007) and Campbell (2008) the myths that previously provided the guidelines for the conduct of life, are irrelevant today and we therefore need a new myth - a grand, unifying story of the cosmos. Films have replaced the Bible as the moral guide for many people and the mythmakers of our time are the filmmakers, who use their art to open the door to the "other side". Myths have mystical, cosmological, sociological, and psychological functions and depict a "journey of the hero" to find the prize and bring it back to the group. When a film like grabs the attention of people worldwide and the content has a mystical slant one can assume that we have something special. It cannot be dismissed as a "Dances with wolves in space". An avatar is a manifestation, or the incarnation, of the Divine on earth - particularly the Hindu god Vishnu in a human form like Krishna or Rama. The theme of the film is exactly that of mankind being a manifestation of the divine. James Cameron, the director and scriptwriter, has created a new myth and this article looks at myths and films to analyse in order to illustrate that films can indeed create new myths that can move people to consider selfrealisation.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/7/3/EJC62267
2010-12-01
2018-06-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error