1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Die familiesage as volksverhaal : Afrikanernasionalisme en die politiek van reproduksie in Marlene van Niekerk se

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Wat is die verhouding tussen "roman" en "nasie" wat in Marlene van Niekerk se aan die orde gestel word? Wat is op die spel in 'n "politieke" ontleding van en wel in die partikularistiese terme van Afrikanernasionalisme? Watter begrip van die "politieke" word deur die spesifieke romanvorm - 'n familiesage - gegenereer? En watter soort etiese beskouing en morele horison kan deur só 'n interpretasie ontsluit word? Hierdie artikel verken dié vrae deur die term reproduksie as 'n konseptuele lens in te span en daardeur die verband tussen reproduksie en erfenis in fokus te bring. In minstens een betekenissin dui die term reproduksie op 'n vervroulikte domein. Biologiese en kulturele reproduksie vind in die eerste instansie binne die huishouding plaas. Omdat hierdie ruimte tradisioneel as "vroulik" gereken word, word dit terselfdertyd beskou as 'n terrein wat buite die grense van produksie - en dus ook "politiek" - lê. In 'n tweede betekenissin is reproduksie egter 'n sleutelaspek van die verhaalvorm. Reproduksie kan dus ook begryp word as die handeling van oorvertelling en, op 'n meer konkrete wyse, as rolpersreproduksie binne drukperskapitalisme. Só gesien, en in navolging van Benedict Anderson, is reproduksie uiteraard nou verwant aan "politiek". Deur dié twee betekenismoontlikhede bymekaar te trek, word daar gepoog om die openingsvrae te beantwoord deur 'n ondersoek na (1) die tekstuele politiek van ; (2) die representasie van Afrikanervroue en die huishoudelike ruimte in historiografie, met besondere verwysing na Hermann Giliomee se ; (3) Milla de Wet se handelinge as agent van die geskiedenis; en (4) Jakkie de Wet se leesstrategie en die implikasies hiervan vir die oorvertelling van die verhaal. Met verwysing na werk van onder meer Benedict Anderson, Anne McClintock, Charles Taylor en Emmanuel Levinas, word hier aangevoer dat 'n gesprek oor die verhouding tussen tekstuele, kulturele en biologiese reproduksie moontlik maak wat die begrip van die "politieke" uitbrei en verdiep.


What is the relationship between "novel" and "nation" staged in Marlene van Niekerk's ? What is at stake in a "political" reading of in the particularist terms of Afrikaner nationalism? What conception of the political is engendered by the novel's form - a family saga? And what are the ethical positions and moral horizons that may be opened up by such an interpretation? This article considers these questions through the conceptual lens of reproduction, thus bringing into focus the relationship between reproduction and inheritance. In one sense at least, the term reproduction is conventionally understood as designating a feminine domain. Traditionally, the site of biological and cultural reproduction is the household. As a result of feminisation of the domestic sphere, the domain of reproduction is understood as a terrain beyond production proper - and therefore as removed from the "political". However, reproduction is also a concept closely related to the story form. That is, reproduction can be understood as the act of retelling, as well as, more concretely, the technique of copying made possible by print capitalism. In this second sense the term reproduction is understood to be closely associated with the "political". By drawing together these two conceptual understandings of reproduction, this article constitutes an attempt at answering the opening questions by examining (1) 's textual politics; (2) the representation in historiography of Afrikaner women and the domestic sphere, with special reference to Hermann Giliomee's ; (3) Milla de Wet's actions as an agent of history; and (4) the reading strategies deployed by Jakkie de Wet and the implications thereof for the act of retelling. With reference to the work of, amongst others, Benedict Anderson, Anne McClintock, Charles Taylor and Emmanuel Levinas, it is argued that enables a conversation concerning the articulation between textual, biological and cultural reproduction that both extends and deepens our understanding of the terrain of the "political".

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/7/3/EJC62270
2010-12-01
2018-06-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error