1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Eietydse ridders : 'n vergelyking tussen (1959) deur Etienne Leroux en (2005) deur Jaco Fouché

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die ooreenkomste tussen die werk van Jaco Fouché en Etienne Leroux is reeds deur verskeie kritici uitgewys. In hierdie artikel word 'n vergelykende studie onderneem van (1959) deur Leroux en (2005) deur Fouché. Die tradisionele definisies van vergelykende literatuurstudie fokus op die vergelyking van tekste uit verskillende tale en lande en is nie geskik vir hierdie ondersoek nie. Fokkema (1977:343) ontwikkel egter 'n meer omvattende definisie aan die hand waarvan enige tekste met mekaar vergelyk kan word en Prawer (1973:99-100) dui ook die literêre representasie van tipes as 'n vergelykingsbasis aan. In en kan die literêre tipes van die argetipiese held of ridder, "swart" ridder, prinses, nar en die held se gids geïdentifiseer word en dien dit as 'n basis van vergelyking. Van Coller (1999:43) wys egter daarop dat nie slegs tekstuele en intertekstuele aspekte van tekste vergelyk moet word nie, maar dat daar ook na kontekstuele aspekte gekyk moet word. Die sosiopolitiese konteks in die werk van Leroux en Fouché word daarom ook by die studie betrek en daar word gewys hoe beide skrywers die tradisionele konvensies van die ridderroman ondermyn, aanpas en parodieer om by hulle eietydse konteks aan te pas. Die uitbeelding van die literêre tipes hier bo genoem, is ook telkens onkonvensioneel en dui verder op die wyse waarop Leroux en Fouché tradisionele gegewens aanpas by die tye waarin hulle skryf. Alhoewel Fouché se roman meer as veertig jaar later as Leroux se roman verskyn het, word daar in beide romans 'n ruimte uitgebeeld waarin die ewige waarhede en mites van die tradisionele ridderverhale nie meer bestaan nie.


Many critics have commented on the similarities between the work of Etienne Leroux and Jaco Fouché. In this article a comparative study is undertaken of (1959) by Leroux and (2005) by Fouché. The traditional definitions of comparative literature focus on texts from different countries and languages and are not suitable for this study. Fokkema (1977:343) develops a broader definition through which any texts can be compared and Prawer (1973:99-100) identifies the literary representation of literary types as a basis for comparison. In and the literary types of the archetypal knight or hero, "black" knight, princess, clown and the guide to the hero are identified and provide a basis for comparison. Since Van Coller (1999:43) shows that textual and intertextual aspects of texts should not be compared in isolation from contextual aspects, the sociopolitical contexts of the novels are also discussed. Leroux and Fouché undermine, adapt and parody the traditional conventions of the romance of chivalry in order to be relevant to their context. The portrayals of the literary types identified above are unconventional, showing how Leroux and Fouché adapted these traditional conventions to the times in which they wrote. Fouché's novel was published more than forty years after Leroux's, but in both novels a space is depicted in which the eternal truths and myths of the traditional romance of chivalry no longer exist.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/7/3/EJC62271
2010-12-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error