1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling van 'n Afrikaner-identiteit : 'n oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in (1910-1921) en (1929-1933)

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Tans is daar min musiekwetenskaplike diskoerse in Suid-Afrika wat bemoeienis maak met inhoude en bydraes wat in Afrikaans gemaak is, ten spyte van die omvang van Afrikaanse tekste oor musiek. Hierdie Afrikaanse tekste besit die potensiaal om nie net musiekhistoriografie nie, maar ook algemene historiografie in Suid-Afrika meer geskakeerd in te klee. Hierdie artikel handel oor die musiekartikels in twee Afrikaanse kulturele tydskrifte: (1910-1921) en (1929-1933). Die grootste konsentrasie musiekverwante artikels in verskyn in die eerste vyf jaar van die tydskrif se publikasie, en die belangrikste hiervan is die ses fantasieë oor Chopin se lewe soos geskryf deur Bosman di Ravelli. Artikels wat later in die dekade gepubliseer is, fokus hoofsaaklik op kuns as 'n breë begrip en die verband met nasionaliteit. Voorbeelde hiervan is onder andere J.F.E. Celliers se "Kuns in verband met nasionaliteit en geskiedenis" (25 Januarie 1919) en Eric Mayer se "'n Nasionale kuns in Suid-Afrika" (24 Desember 1919). Musiek maak slegs 'n klein deel uit van die bespreking. In die vier jaar van publikasie word musiek op twee wyses benader in : deur spesifieke artikels (soos "Die Nederlandse musiek" deur Jan Bouws) of as 'n onderafdeling van artikels wat handel oor kuns in die algemeen. Al die artikels verwys na Europese musiekgeskiedenis, terwyl die ideale van Afrikanernasionalisme die teks deurweef. Die hipotese van hierdie artikel is dat Afrikanernasionalisme, soos geteoretiseer deur geskiedkundiges en politieke wetenskaplikes, nie rekening hou met kulturele (spesifiek musiek-) diskoerse nie. 'n Verdere teoretisering word dus moontlik gemaak deur die bestudering van hierdie Afrikaanse diskoerse van die vroeë twintigste eeu waarin daar 'n spanning bespeur kan word tussen die nasionale en internasionale bestanddele van 'n eie identiteit. Hierdie artikel sal die spanning interpreteer aan die hand van Edward Said se boek (1993).


Current musicological discourses in South Africa seldom engage with Afrikaans content and contributions, even though there is an acknowledged large body of writing on music in Afrikaans. These writings could add value to both music and general historiographies in South Africa. This article discusses music-related articles in two Afrikaans cultural magazines: (1910-1921) and(1929-1933). The majority of music-related articles in appeared within the first five years of publication. The most important articles are Bosman di Ravelli's six fantasies about the life of Chopin. During the latter half of the decade, articles focused mostly on art in general and its relation to nationality. Music played a minor role in these discussions. Examples of these articles are J.F.E. Celliers's "Kuns in verband met nasionaliteit en geskiedenis" (25 January 1919) and Eric Mayer's "'n Nasionale kuns in Suid-Afrika" (24 December 1919). During the four years that was published, music was approached in one of two ways: through particular articles (for instance, Jan Bouws's "Die Nederlandse musiek") or as a subsection in more general discussions about the arts. All the articles refer to European music history, while the ideals of Afrikaner nationalism permeate the text. The hypothesis of this article is that Afrikaner nationalism has been undertheorised by historians and political scientists, who have been largely uninterested in cultural (specifically music) discourses. More subtle theorisation is thus made possible through studying those texts produced in Afrikaans during the first half of the twentieth century - texts in which a tension emerges between the national and international ingredients of a particular identity. This article will interpret this tension with reference to Edward Said's 1993).

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/7/3/EJC62272
2010-12-01
2018-06-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error