1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Toekomsstudie : instrument vir toekomsskepping

Volume 8, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Om oor die toekoms te dink, is 'n aktiwiteit wat sedert die begin van die beskawing deur die mens beoefen word. Die mens is 'n wese vir wie die toekoms 'n werklikheid is en gevolglik streef die mens daarna om toepaslike beelde van toekomstige realiteite () te skep. Toekomsstudie as 'n transdissiplinêre toekomsgerigte intellektuele oefening is, ten spyte van sy geskiedkundige wortels, 'n relatief onlangse verskyning. Heelwat toekomsstudie-instrumente soos scenariobeplanning, omgewingsverkenningnavorsing, tendensontleding, die Delphi-metode en stelseldenke word met sukses deur praktisyns en akademici aangewend. Die toekoms is nie 'n statiese gegewe nie. Daar is 'n magdom moontlike toekomste waarvan een 'n werklikheid kan word. Toekomsstudie moedig denke aan oor hoe vandag se optredes (of die gebrek daaraan) môre se werklikheid word. Dit sluit pogings in om die oorsake, patrone en bronne van verandering en stabiliteit te ontleed, met die doelwit om toekomsinsig te bewerkstellig en alternatiewe toekomste te ontwerp. Die raamwerktoekomsstudie-model wat in hierdie artikel voorgestel word, identifiseer verandering, netwerke en tegnologiese nuwighede as die dryfkragte wat toekomsinsig kan bewerkstellig. Dit voorsien 'n raamwerk waarbinne toekomsstudiemetodologieë gebruik kan word om 'n positiewe bydrae te lewer tot die soeke na 'n beter lewe in Suid-Afrika en Afrika. So byvoorbeeld het die kommunikasie van die scenario's wat gedurende die laat jare tagtig en vroeë jare negentig deur Anglo American, Nedcor/Ou Mutual en Mont Fleur ontwikkel is, 'n wesenlike rol gespeel om die oorgangsonderhandelaars in Suid-Afrika te oortuig om die hoofpad na 'n skikking te kies en nie die roete na ondergang nie. Dit lyk tog of dit nou weer 'n geskikte tyd is om met toekomsstudietegnieke 'n bydrae tot nie net toekomstige volhoubare ontwikkeling in Suid-Afrika nie, maar ook in Afrika te lewer.


Thinking about the future has been part of human civilisation since the earliest times. Humanity needs the future and subsequently strives to form adequate images of future realities (). Despite its historical roots, futures studies remains a relatively recent academic discipline and intellectual tool. For this reason, debate about the basic questions regarding future studies remains useful. Futures studies tools such as scenario planning, environmental scanning, trend analysis, the Delphi method and systems thinking are generally used by practitioners and academics. In terms of the theoretical underpinning of future studies more work remains necessary. Despite many futurists' agreeing on the rationale, role and aims of future studies, approaches to future studies differ significantly. The approach to future studies in this article is transdisciplinary and action-orientated. The aim of this article is to propose an initial contemporary future framework which can be used as a theoretical but also a practical methodology to create futures insight.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/8/2/EJC62295
2011-08-01
2018-06-17

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error