1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Die Nasionale Party se amptelike beleid teenoor die kleurlingstemregkwessie, 1925-1939 : politieke opportunisme of beginselvastheid?

Volume 8, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

In 1925 was die Nasionale Party (NP) se amptelike beleid dat die kleurlinge ekonomies en polities by die blankes geïntegreer moes word, maar nie sosiaal nie. Genl. J.B.M. Hertzog, die NP-leier, het gevolglik voorgestel dat die gekwalifiseerde stemreg van kleurlinge in die Kaapprovinsie en Natal behoue moes bly en ook na die noordelike provinsies uitgebrei moes word. Noordelike kleurlingkiesers sou aanvanklik op afsonderlike kieserslyste geplaas word en een blanke verteenwoordiger in die Volksraad kon verkies. Skaars vier jaar later het die NP tot 'n subtiele aanslag op die kleurlinge se politieke regte oorgegaan. Vanaf 1934 het die "Gesuiwerde" NP 'n onverbloemde aanslag op die kleurlingstemreg geloods. Na hierdie oënskynlik radikale ommeswaai in die NP se beleid word daar in Suid-Afrikaanse historiografie slegs sydelings verwys. Sommige historici beweer selfs dat die NP-beleid 'n mate van konsekwentheid getoon het. Die doel van hierdie artikel is om te probeer bepaal of die betrokke NP-beleid vanaf 1925 tot 1939 'n voorbeeld van wispelturige opportunisme of prinsipiële konsekwentheid was. Kleurlinge het tradisioneel vir die Engelsgeoriënteerde partye gestem. Vanaf 1925 tot 1929 het die NP daadwerklik gepoog om die kleurlingstem te werf. Tydens die 1929-verkiesing het kleurlinge egter oorweldigend vir die Suid-Afrikaanse Party (SAP) gestem. Die NP kon dus hierna van sy vryery na die kleurlingstem afsien en selfs daadwerklik tot die aftakeling daarvan bydra. Verder was dit teen 1930 duidelik dat die NP se poging om die kleurlinge as wig teen die bedreiging van die swart oormag te gebruik, misluk het. Na Samesmelting kon die NP alle pretensies staak en openlik vir afsonderlike parlementêre verteenwoordiging van die kleurlinge agiteer. Hierdeur het hulle die kleurlingstem uit die arena van die stryd tussen Afrikaner-nasionalisme en Britse imperialisme en die stryd teen die Swart Gevaar verwyder. Die vernaamste bevinding van hierdie artikel is dat die NP se beleid teenoor die kleurlinge nie beginselvas was nie, maar 'n voorbeeld van politieke opportunisme.


In 1925 the official policy of the National Party was that the coloureds should be economically and politically integrated with the whites, but not socially. It was thus proposed by Gen. J.B.M. Hertzog, the leader of the National Party, that the qualified franchise of the coloureds in the Cape Province and Natal not only be retained, but extended in a modified form to the northern provinces. The coloured voters in the northern provinces would initially be placed on separate voters' rolls and would be allowed to elect one white representative in the House of Assembly. These proposals were contained in the Coloured Persons' Rights Bill. Barely four years later the National Party embarked on a subtle attack on the political rights of the coloureds. By extending the franchise to white women with the Women's Enfranchisement Act of 1930 and enfranchising all white adult males in South Africa without qualifications with the Franchise Laws Amendment Act of 1931 the National Party effectively diminished the power of the coloured vote in the Cape Province and to a lesser extent in Natal. This was aggravated by the Electoral Laws Act of 1931 which opened the floodgates for anyone to challenge whether coloureds and blacks fulfilled the franchise qualifications. Subsequently hundreds of coloureds were disenfranchised. With these developments the National Party succeeded in establishing a political colour bar between the whites and coloureds in the Cape Province. This represented a major departure from the stated official policy of the National Party in 1925. The next logical step would be to place the coloured voters on separate voters' rolls.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/8/2/EJC62302
2011-08-01
2018-05-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error