1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Moedertaalgebaseerde tweetalige onderwys : 'n moontlike oplossing vir Suid-Afrika se geletterdheids- en syfervaardigheidsprobleme

Volume 8, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Sistemiese evaluering en grondlyn-assessering van geletterdheid en syfervaardigheid vir graad 3 en graad 6 wat deur die Departement van Basiese Onderwys (DvBO) onderneem is, toon dat leerders in Suid-Afrika se geletterdheid en syfervaardigheid veel laer is as wat nodig is om hulle doeltreffend te laat leer en ontwikkel. Volgens die uitslae van die sistemiese evaluering het slegs nege persent van alle leerders in graad 3 en graad 6 die vereiste 50 persent behaal in die toetse wat in Februarie 2011 geskryf is. Kenners meen die probleem begin in die grondslagfase, waar leerders nie die basiese vaardighede bemeester nie, omdat baie min kinders onderrig in hul moedertaal ontvang. Dit het 'n groot uitwerking op leerders se vermoë om te leer lees en reken. Hierdie artikel ondersoek eerstens die waarde van moedertaalonderrig vir leerderprestasie teen die agtergrond van die lae vlak van geletterdheid en syfervaardigheid. Tweedens word die moontlikheid van moedertaalgebaseerde tweetalige onderwys (MTGTO) ondersoek as oplossing vir Suid-Afrika se lae geletterdheids- en syfervaardigheidsvlakke. Daar word kortliks gefokus op die waarde van Afrikatale vir geletterdheid en syfervaardigheid in die lig daarvan dat min vordering gemaak is om die status van dié tale te bevorder. Daarna volg 'n oorsig oor die huidige taal-in-onderwys-beleid (TiOB) en die tekortkominge daarvan wat bygedra het tot die hersiening van die Uitkomsgebaseerde Onderrig- (UGO-) skoolkurrikulum(wat nou vervang gaan word met CAPS). Dan volg 'n bespreking van die terugvoering op 'n vraelys wat deur 'n aantal kenners op die gebied van taalbeleid en -onderrig voltooi is. Op grond van die uitkomste van die empiriese ondersoek, en ondersteun deur die literatuurstudie, word MTGTO voorgestel as 'n moontlike oplossing vir die huidige lae vlakke van geletterdheid en syfervaardigheid.


Systemic evaluation and baseline assessment of literacy and numeracy for grade 3 and grade 6 undertaken by the National Department of Basic Education indicates that the literacy and numeracy skills of learners are much lower than what is needed for them to learn and develop effectively. According to educationists (e.g. Jansen 2008, Ramphele 2008, Bloch 2009) the problem starts in the foundation phase where learners do not succeed in mastering the basic literacy and numeracy skills.
One of the main causes for learners' poor performance in literacy and numeracy is the fact that many learners - as many as 600 000 of all learners in the foundation phase and most of the learners from grade 4 - are not being taught in their mother tongue (Yeld 2009). This has a profound effect on learners' ability to master the curriculum. It is important that learners receive tuition in their mother tongue during these formative years. Webb (2006) points out that mother-tongue education affords the learner the best opportunity to develop skills like literacy and numeracy, but he also points out that mother-tongue education is not the only determining factor for good learner performance. Other factors are leadership,the work ethic of teachers, available resources, (in)adequate facilities and the language proficiency of learners. It is evident that mother-tongue education will not help if these contextual aspects are not addressed.
This article provides an overview of the advantages of mother-tongue education, with specific reference to African languages.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/8/3/EJC62307
2011-12-01
2018-04-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error