1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Fanie Viljoen se as voorbeeld van die gesag- en magstryd in die jeugroman

Volume 8, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Hierdie artikel bespreek die jeugroman Onderwêreld (2008) deur Fanie Viljoen as voorbeeld van 'n resente tematiese vernuwing in Afrikaanse jeuglektuur, naamlik die jeug se betrokkenheid by die kuberwêreld. Dié roman word eerstens bespreek as 'n jeugroman waarin die verhaal van die ontwikkeling van twee hoërskoolseuns as kuberkrakers ("hackers") vertel word deur onder andere 'n ingewikkelde proses van sosiale manipulasie ("social engineering"). Aandag word gegee aan die kenmerke van 'n jeugroman asook die fokus op die tipiese adolessente rebellie teen alle vorme van gesag, insluitende dié van sosiale instansies soos die skool en ouers. Die gevolge wat hierdie aksies en rebellie inhou, sluit aan by die proses van volwassewording wat kenmerkend is van die jeugroman en die Entwicklungsroman. Die roman word egter ook 'n parallel of metafoor vir die magstryd wat volgens Roberta Trites (2000) so tipies is van die meeste jeugromans. Die teoretiese insigte van onder andere Michel Foucault oor mag en gesagstrukture en Trites oor die toepassing van hierdie tema in jeugromans word aangewend om aan te dui hoe die titel, motto, intrige en verwysings na die wêreld van die kuberkraker in dié roman gelees kan word as 'n voorbeeld van die magstryd in jeugromans in die algemeen. Daar word ook verwys na The hacker's manifesto, die proses van sosiale manipulasie en die rol van aanlynkommunikasie in jeugromans. Die artikel wil aandui dat adolessente in die lees van jeugromans soos Onderwêreld altyd tot die besef sal kom dat hulle, ten spyte van watter mag hulle hulle ook al mag verbeel, onderworpe sal wees en beperk sal word deur die sosiale strukture waarbinne hulle beweeg.


This article discusses the recent development of thematic reference to cyberculture in Afrikaans literature with specific attention to the novel by Fanie Viljoen. This novel, which won a prestigious silver medal for young adult (YA) novels in Afrikaans, depicts the development of two schoolboys as hackers, following an intricate process of social engineering, adolescent rebellion against social institutions, and betrayal by best friends. The consequences for these adolescents follow the pattern of typical coming-of-age novels. At the same time this novel is a parallel and metaphor for the power struggle which is so evident in YA novels. By using the title, motto, plot, structure and references to hacking and social engineering, the novel attracts a reading of as thematic of the power struggle in YA novels in general. This article refers, inter alia, to the theories of Michel Foucault on the theme of power and repression and Roberta Trites's (2000) application of these themes in YA novels. Reference is also made to , the process of social engineering and the role of online communities and cyberspace in YA novels.
has as background and plot structure the world of hackers and hacking within the confines of a private school. In this novel Greg Owen, the head boy of the exclusive private school, befriends a new matric learner, Eckard Wilken. Eckard is the one who leads Greg into the mysterious world of the hacker and teaches him the elementary competencies of hacking, until Greg is a "newbie" no more and becomes a quite competent hacker himself. As the story unfolds, the activities of hacking become part of Greg's growing rebellion against the school system, the headmaster's dictatorship, his father's dominance and the manipulation he feels from institutions like the school and the megaworld of business, which is his father's domain and livelihood.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/8/3/EJC62323
2011-12-01
2018-05-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error