1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Gewone lesers aan die Kaap, c. 1680 tot 1850 : geesteswetenskappe

Volume 9, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Hierdie artikel ondersoek die leeskulture van vroeë Kaapse gewone lesers (slawe, vryswartes, en arbeiders ná vrystelling in 1838) met die oog daarop om aan te toon hoe hulle geletterdheidspraktyke gebruik het om hulself en hulle wêreldbeskouings voor te stel. Dit is 'n nog onontwikkelde terrein en die artikel open 'n veld van ondersoek wat meer volledig nagevors kan word. Michel de Certeau (1984) se idees omtrent strategieë en taktiek verskaf 'n gerieflike teoretiese raamwerk om magsverhoudings in leeskulture te ondersoek. Sy idees suggereer egter 'n sterker kontras tussen strategieë en taktiek as wat in die praktyk bevestig word. Die getuienis in hierdie artikel dien as toets vir sy teoretiese raamwerk. Primêre en sekondêre bronne soos inventarisse, veilingslyste, sensusse, amptelike rekords, 'n slaaf se aantekeningboek, en gedokumenteerde studies wat met die onderwerp van die artikel verband hou, word benut. Data uit hierdie bronne word ontleed, geïnterpreteer en in tabelle aangebied om die doelwitte van die artikel te ondersteun. Ons het tot nou nie ten volle begryp hoe gewone lesers geleer lees het, wat hulle gelees het, waarom hulle gelees het, hoe hulle gelees het, waar hulle gelees het en die tale waarin hulle gelees het nie. Hulle leeskulture was verskuil agter hulle status en die skoolopleiding in die vroeë koloniale Kaapstad, die onderdrukking van die uitruil van idees deur elites van die VOC en die Britte, en hulle voortgaande ekonomiese uitbuiting. Ten spyte van sulke strategieë het gewone lesers verskillende taktieke gebruik om alternatiewe wêreldbeskouings te skep. De Certeau se leesstrategieë en -taktieke tree in wisselwerking met mekaar om verskillende leeskulture te kweek wat deur tyd en plek gevorm is.


This article examines the reading cultures of Cape Town's slaves, free blacks, and labourers (after emancipation in 1838) as common readers. It covers the period from about 1650 to 1850 and reveals how these common readers used literacy practices to represent themselves and their world views. The history of reading is still undeveloped terrain in South African scholarship, and the article aims to introduce common readers and their reading cultures as areas of inquiry that should be investigated further.
Michel de Certeau's (1984) ideas about strategies and tactics provide a useful theoretical framework to examine power relations in the reading cultures of common readers. Examples of literacy strategies and their relations with literacy and reading tactics are identified and discussed. Evidence from the period under study suggests that De Certeau's contrast between strategies and tactics are perhaps too stark and that, in fact, they tend to act upon each other more strongly in practice. The article therefore also raises questions about this aspect of his theoretical framework.
Primary and secondary sources draw on inventories, auction lists, censuses, official records, a slave's notebook, and documented studies relating to the topic. Data from these sources are analysed, interpreted and presented in tables to support the aims of the article. A special methodological feature is the use of records of organisations and institutions that provide evidence of reading. The Dutch East India Company (DEIC or VOC), a Slave Lodge school, Muslim religious schools, missionary societies, and book and tract societies proved fruitful for finding this evidence.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/9/2/EJC125885
2012-08-01
2018-06-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error