1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Begrafnisregte in die konteks van die Afrikagewoontereg en die rol van die testamentopsteller : regte

Volume 9, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Daar ontstaan heelwat konflik in die Afrika-gewoontereg tussen familielede en erfgename by die afsterwe van 'n familielid wanneer daar reëlings vir die begrafnis getref moet word. Die hele kwessie kan onder die begrip tuisgebring word. Hierdie "regte" om 'n oorlede familielid te begrawe het eerstens te doen met die vraag wie die oorledene mag begrawe en tweedens met die vraag die oorledene begrawe moet word. Dié twee vrae gee aanleiding tot aansienlike verwarring in die howe en daar is nog geen eenstemmigheid oor die presiese beginsels wat van toepassing is nie. Die verskillende benaderings wat in die howe gevolg word, kan tot 'n aansienlike mate van regsonsekerheid lei wat hoofbrekens kan besorg. 'n Regspraktisyn moet iemand wat volgens die gebruike en gewoontes van die Afrika-gewoontereg leef, kan adviseer oor begrafnisregte wanneer dit by die opstel van 'n testament ter sprake kom. Dit is gevolglik belangrik dat die regspraktisyn, veral in die in die konteks van testamente, kennis dra van die regsposisie by begrafnisregte in die Afrikagewoontereg, asook welke stappe hy of sy kan doen om moontlike konfliksituasies te vermy. Die doel van hierdie bydrae is eerstens om die regsposisie met betrekking tot begrafnisregte in die Afrika-gewoontereg uiteen te sit, en tweedens om beplanningsmeganismes vir 'n voornemende testateur wat ingevolge die Afrika-gewoontereg leef, voor te stel.


Religious and cultural practices and values play an important role in funerals and how they should be conducted. This creates considerable conflict between heirs and family members, especially those living under a system of African customary law, when someone dies and funeral arrangements have to be made. This whole issue can be brought under the concept of . This "right" to bury a deceased family member can be quite problematic in two ways: first, when the question of should bury the deceased must be decided, and secondly when the question of the deceased must be buried has to be decided. Not only do these two questions give rise to conflict among the family members of the deceased, but they also lead to considerable confusion in the courts, especially where there is no agreement on the exact principles to be applied.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/9/2/EJC125902
2012-08-01
2018-06-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error