1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Vonnisbespreking : beskrywing van geskenkte onroerende goed wat met 'n verband beswaar is: Scholtz v Scholtz 2012 1 SA 382 (WKK); Scholtz v Scholtz (209/2011) [2012] ZASCA 9 : regte

Volume 9, Issue 2
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Hierdie vonnisbespreking handel oor die vraag of die feit dat onroerende goed wat geskenk word met 'n verband beswaar is, 'n wesenlike beding is wat in die skenkingskontrak vervat moet word ten einde aan die geldigheidsvereistes van artikel 5 van die Algemene Regswysigingswet 50 van 1956 en artikel 2(1) van die Wet op Vervreemding 68 van 1981 te voldoen. Na oorweging van die twee -sake in die lig van relevante positiewe reg en wetgewing argumenteer die skrywers dat die bestaan van 'n verband en die wyse waarop na die skenking daarmee gehandel word nie noodwendig wesenlike bedinge van die skenking is nie. Of sodanige inligting ingesluit moet word, is 'n feite- en nie 'n regsvraag nie en sal van die omstandighede van elke saak afhang. Dit sal dus verkeerd wees om die insluiting daarvan in alle skenkingskontrakte van onroerende goed te vereis.


This case note deals with the question whether the fact that immovable property which has been donated is encumbered by a mortgage bond, is a material or essential term of the contract of donation which should be included in such a contract for it to be valid in terms of both section 5 of the General Law Amendment Act 50 of 1956 and section 2(1) of the Alienation of Land Act 68 of 1981. Having considered the judgments in the two cases in view of the relevant positive law and legislation, the authors argue that the existence of a mortgage bond and the manner in which it should be dealt with after the donation are not necessarily material terms of the donation. Whether this information should be included is not a question of law but of fact and will depend on the circumstances of each case. To require the inclusion thereof in all contracts of donation of immovable property would therefore be wrong.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/9/2/EJC125903
2012-08-01
2018-04-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error