1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Plek en ingeplaaste skryf. 'n Teoretiese ondersoek na ingeplaaste skryf as ekopoëtiese skryfpraktyk : geesteswetenskappe

Volume 9, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Ekopoësie gaan, volgens Skinner (2001:7), oor die verhouding tussen mens en natuur in die omgewing wat ons deel - huis, of , soos dit in taal verwoord en ingebed word. Dit veronderstel 'n skryfpraktyk wat deel is van die proses wat die plek leefbaar en lik maak. Wanneer in die ekogedig aangespreek word, geskied dit binne die raamwerk van 'n aantal kernterme - Buell (2005:65) praat van "emplacement" en Russo (s.j.:2) van "emplaced writing" en "writing within". Buell (2005:63), 'n vooraanstaande navorser binne die ekokritiese beweging, identifiseer drie onlosmaaklike dimensies van plek: (i) die fisiese materialiteit van die omgewing, (ii) die sosiokulturele persepsie en linguistiese konstruksie van plek en (iii) die individuele en persoonlike verwantskap en verhouding met die plek. Hierdie artikel stel ondersoek in na die teorie van aan die hand van die genoemde drie merkers van Buell teen die breë agtergrond van die ekopoësie en die ekokritiek. Ek stel voor dat en met vertaal word. Ek stel ook die term en konsep as teoretiese nuutskepping voor om die verwantskap van die leser met die ekogedig en met die natuurlike omgewing wat daarin aangespreek word, te definieer. Nog 'n nuutskepping wat voorgestel word, is die term en konsep as teenstellende teoretiese beginsel van . Daarmee word bedoel dat plektyd nie 'n ruimtelike abstraksie soos is nie, maar in die werklikheid gesitueer is en berus op die belewing van plek binne reële tyd. Die artikel toon aan hoedat ingeplaastheid sentraal is aan omgewingskryfaksies en gesien kan word as een van die mees basiese identifiseerbare eienskappe van ekopoësie. Die artikel sluit af met 'n omvattende vertaalde glossarium van bestaande literêre terme asook die nuutskeppings en wat voorgestel word.


Ecology as a discipline studies the interrelationships among all organisms, human and non-human, and their environment or ; ecocriticism and ecopoetics have been defined as the relationship between people and nature and the environment that we share - the house or in which we all live - as articulated and embedded in language. In the field of literature it conceptualises a writing practice that is part of the process of making place habitable and it investigates the relationship with the natural environment in terms of literary reading and writing practices and the cultural products of such practices.
Jonathan Skinner, founder of the journal , has described ecopoetics as follows: "Eco" here signals - no more, no less - the house we share with several million other species, our planet Earth. "Poetics" is used as [sic] or making, not necessarily to emphasize the critical over the creative act (nor vice versa). Thus: ecopoetics, a house making. (2001:5)
Introducing the discipline of ecopoetics within Afrikaans literature, Smith (2012:15), in her article, "Die aard van ekopoësie teen die agtergrond van die ekokritiese teorie met verwysing na enkele gedigte van Martjie Bosman", has offered an encompassing definition of ecopoetry as poetry that does not deal exclusively with nature and ecological questions, but is searching for a way in which, through language, it appreciates and understands the coherence and co-existence of humankind and nature and to express these as actions.
The definition offered by Smith further states that ecopoetry is more than nature poetry. It is a movement that has arisen from the tension created when the relationship between people and nature reached a turning point, and it tries to express the coherence and order of the totality in a systematic way, often through destabilising the poem.
She continues by saying that destabilisation of the text results in the reader's becoming aware of the inherent tension in the poem and looking critically at the human-nature relationship, thus resulting in action. This action in turn aims to be instrumental in creating a changed social consciousness and ideology, thus the political nature of ecopoetry. Through the establishment of a new totality or a new concept of beauty, a new "home" or "place" is created, a place we share with all other species on the planet.
Ecopoetics as area of investigation has not yet received much attention in Afrikaans literary criticism. I propose in this article to broaden the understanding of ecopoetics and its application by showing how is central to the analysis and interpretation of ecopoetry and by proposing a restructuring and broadening of the existing concepts of place. In doing so, some of the existing gaps in the investigation of ecocritical and ecopoetical practices in Afrikaans literature will be bridged.
The article draws on the work of researchers such as Lawrence Buell and Linda Russo and introduces a place-centred approach to the understanding and analysis of poetry texts. Buell, a prominent researcher in the area of ecopoetics, believes that the restructuring of people's concept of place is a fundamental dimension of both lived experience and art (2005:ix). Redefining place is necessary because of the vulnerability of place and the constantly shifting relationship between being human and the physical context of existence. Buell identifies three inextricable ways in which place is represented in a text. Place refers to (i) the physical materiality of the environment, (ii) the social-cultural perception and linguistic construction of place and (iii) the individual's personal relationship with and affinity to place (2005:63).

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/9/3/EJC129809
2012-12-01
2018-04-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error