1887

n Acta Academica - 'n Ontleding van die reaksies in die media op die taalbesluite van die SAUK, 1994-1996

Supplement 2
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

<b>An analysis of responses in the media to the SABC's decisions on language, 1994-1996</b> <br>This article aims to interpret the responses of mother-tongue speakers of Afrikaans to the language policy changes instituted by the South African Broadcasting Corporation (SABC) from the first democratic election in 1994 to 1996, when the Final Constitution came into effect. To this end, and in order to establish an analytical framework for the future, the interpretation of media correspondence is made in terms of Schermerhorn's minority theory (1970). In line with Schermerhorn's theory, the conclusion is that the dominant group wished to converge but the minority group was averse to this, and a tendency towards resistance and conflict arose.

Hierdie artikel poog om die reaksies van Afrikaanssprekendes te vertolk op die Suid- Afrikaanse Uitsaaikorporasie se taalbeleidsveranderinge tussen 1994, toe die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika plaasgevind het, en 1996, toe die Finale Grondwet in werking getree het. Die vertolking is gedoen aan die hand van mediaberiggewing en dit is gegrond op die minderheidsteorie van Schermerhorn (1970). In ooreenstemming met hierdie teorie word daar tot die slotsom gekom dat die SAUK se taalbeleidsverandering in die betrokke tydperk 'n neiging tot weerstand en konflik tot gevolg gehad het, omdat die dominante groep se drang om te konvergeer nie deur die minderheidsgroep aanvaar is nie.

<b>Tlhahlobo ya maikutlo diqetong tsa puo tsa SABC masedinyaneng, 1994 ho isa ho 1996</b> <br>Sepheo sa tlhakiso ena ke ho manolla maikutlo a babui bao Afrikaans eleng puo ya bona ya letswele, malebana le diphetoho leanong la tshebedisdo ya puo tse kentsweng tshebetsong ke Koparasi ya Kgaso ya Afrika Borwa (SABC) pakeng tsa 1994 le 1996, tse neng di bidietsa ho kenngwa tshebetsong hwa Molaotheo wa ho qetela. Ho fihlela sepheo sena, le ho rala motheo wa ho manolla le kamoso, qaqiso ena, e ipapisitseng le mangolo a ngollwang masedinyana, e latela monahano wa Schermerhorn malebana le batho ba palo e nyane (1970). Ha ho hlahlojwa dikarabo, mme ho ya ka monahano wa Schermerhorn, qeto ke hore haeba sehlopha se nang le bongata, se batla kopano, empa se senyane se le kgahlanong le hona, tshekamelo ena e tla lebisa kganyetsanong le kgohlano.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/2003/sup-2/EJC15141
2003-01-01
2020-06-06

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error