1887

n Acta Academica - Mapping the road to multilingualism in South Africa

Supplement 2
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

<b>Op weg na meertaligheid in Suid-Afrika</b> <br>Die verskansing van meertaligheid in die Suid-Afrikaanse Grondwet het die behoefte vir 'n nasionale beleids- en wetgewende raamwerk, op basis waarvan owerheidsorgane vereiste maatreëls vir die implementering van die grondwetlike direktiewe oor meertaligheid kan neem, beklemtoon. Hierdie artikel analiseer die proses wat in 1995 'n aanvang geneem het vir die skryf van so 'n raamwerk. Drie fases word gedek: die werk van die Taalplan Taakgroep, die Taalplan van die Departement Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie en die bydraes van die Adviespaneel oor Taalbeleid.

The entrenchment of multilingualism in the South African Constitution articulated the need for a national policy and a legal framework on the basis of which government bodies could take the measures necessary for the implementation of the constitutional directives on multilingualism. This article analyses the process of writing a policy and this framework since 1995. Three phases are covered: the work of the Language Plan Task Group; the Language Plan of the Department of Arts, Culture, Science and Technology, and the contributions of the Advisory Panel on Language Policy.

<b>Moralo wa tsela e lebisang ditemengateng, Afrika Borwa</b> <br>Ho kenngwa ha ditemengata Molaotheong wa Afrika Borwa ho bontshitse tlhokahalo ya leano la naha le metheo ya semolao, eo tlasa yona, mmuso o ka nkang mehato e hlokahalang ho ikamahanya le ditlhoko tsa molaotheo malebana le ditemengata. Ditaba tse mona di buwa ka tsela e tsamailweng ho tloha 1995, ho ngola leano le metheo ya semolao e jwalo. Ho hlaloswa mehato e meraro: Mosebetsi wa Sehlopha se kgethehileng sa Moralo wa Puo (Language Plan Task Group), Moralo wa Puo wa Lekala la Bonono, Setsho, Mahlale le Theknoliji, ha mmoho le kabelo ya Lekgotlana la Boeletsi hodima Leano la Puo.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/2003/sup-2/EJC15142
2003-01-01
2020-08-14

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error