1887

n Acta Academica - Puo le demokrasi

Supplement 2
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

<b>Language and democracy</b> <br>The concept of democracy places the power to choose in the hands of the majority of a country's voters over the age of eighteen and of sound mental health. Inherent in ideal democratic choices is a proper grasp of the issues on which decisions have to be taken, followed by the exercising of choices. A democratic choice is well-nigh impossible if the voter is confronted with issues couched in a language which he is unable to decode. In South Africa, ideal democracy, inclusive of the majority of citizens, will only begin to emerge when (and if) African languages are used across the entire political landscape.

Le ha e le hore demokrasi e fana ka matla a boikgethelo bathong bohle ba ka hodimo ho dilemo tse leshome le metso e robedi, mme ba bile ba phetse hantle kelellong, tabataba ke hore boikgethelo ba sebele ha bo ka ke ba eba teng ha eba tseo ho lokelwang ho kgethwa ho tsona di sa utlwisiswe ke ba lokelang ho kgetha ho tsona hobane di phuthetswe ka puo e kubutehileng ho baamehi. Afrika Borwa, demokrasi ya sebele e akaretsang bongata ba baahi, e ka ba teng ha feela dipuo tsa Maafrika le tsona di sebediswa mapatlelong ohle a dipolotiki.

<b>Taal en demokrasie</b> <br>Die begrip van demokrasie plaas die besluitnemingsmag in die hande van die meerderheid van die kiesers wat ouer as agtien jaar is en wie se geestesgesondheid nie bevraagteken kan word nie. 'n Inherente aspek van ideale demokratiese keuses is 'n behoorlike begrip van kwessies waaroor besluite geneem moet word; hierna volg die uitoefening van daardie keuses. 'n Demokratiese keuse is haas onmoontlik indien die kieser gekonfronteer word met kwessies wat verskuil gaan in 'n taal wat hy/sy nie kan dekodeer nie. In Suid-Afrika sal 'n ideale demokrasie, wat die meerderheid burgers insluit, slegs te voorskyn kan tree wanneer (en indien) die Afrikatale oor die hele politieke spektrum gebruik word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/2003/sup-2/EJC15143
2003-01-01
2020-06-06

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error