1887

n Acta Academica - Tuberculosis control in South Africa : reasons for persistent failure

Supplement 1
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

This study reviews the origins and spread of tuberculosis in South Africa in the international context. It shows that TB is far from being under control, despite the availability of effective technology. Five arguments offer explanations for this failure. First, control strategies fail to eradicate the macro-conditions that create a breeding ground for TB. Secondly, new disease conditions - especially HIV / AIDS and MDRTB - confound efforts at control. Thirdly, the health system and its priorities are insufficiently focused and resourced to cope with TB. Fourthly, healthcare staff responsible for TB care are often weak links in the chain of control. Fifthly, TB patients fail due to ignorance, delay in seeking care, and non-adherence to treatment regimens. TB consequently remains a major public health challenge, today more than ever in its protracted history. End

<b>Tuberkulosebeheer in Suid-Afrika : redes vir voortdurende mislukkings</b> <br>Hierdie bydrae gee 'n oorsig van die oorsprong en verspreiding van tuberkulose in Suid-Afrika teen die agtergrond van die internasionale gemeenskap. Dit toon dat TB hoegenaamd nie onder beheer is nie ten spyte van die beskikbaarheid van doeltreffende tegnologie. Vyf argumente word vir hierdie mislukking aangevoer. Eerstens faal beheerstrategieë om daardie makro-omstandighede uit te wis wat die teelaarde vir TB daarstel. Tweedens, nuwe siektetoestande - veral MIV / VIGS en MDRTB - bemoeilik kontrolepogings. Derdens, die gesondheidsisteem en -prioriteite is nie genoegsaam gefokus en toegerus om TB suksesvol te hanteer nie. Vierdens, gesondheidspersoneel verantwoordelik vir TB-sorg is dikwels swak skakels in die kontroleketting. Vyfdens, TB-pasiënte faal dikwels deur hul onkunde, uitstel om behandeling te soek, en deur nie behandelingsvoorskrifte te volg nie. Gevolglik bly TB 'n hoof openbare gesondheidsprobleem, vandag meer as ooit tevore in sy uitgerekte geskiedenis. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/2005/sup-1/EJC15071
2005-01-01
2020-06-03

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error