1887

n Acta Academica - Grounding service learning in South Africa

Supplement 3
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

In response to the multiple and often contradictory demands on higher education, increased attention is being given to service learning (SL) in South Africa. This article reviews the debate regarding the desirability of theory for SL and considers the need for locally-grounded theory. Grounded theory is advocated as a research method which appears well-suited to the diversity which characterises SL. Based upon a constructivist paradigm of knowledge creation and employing primarily qualitative methodologies, grounded theory comprises concepts, categories and propositions which emerge from, and are verified through the experiences of the multiple stakeholders in SL. Although analysis is not structured by existing theoretical frameworks, a preliminary literature review is recommended to locate potentially relevant literature and to sensitise the researcher to themes which may surface in the study. The article concludes with such a review of the sources and nature of the literature and research, particularly that emanating from the South African higher education sector. End

<b>Die fundering van diensleer in Suid-Afrika</b> <br>In antwoord op die veelvuldige en dikwels teenstrydige eise wat aan hoër onderwys gestel word, neem die aandag toe wat aan diensleer in Suid-Afrika verleen word. Die artikel neem die debat rakende die gewenstheid van teorie vir diensleer in oënskou en ondersoek die behoefte aan 'n teorie wat in die plaaslike werklikheid gefundeer is. "Gefundeerde teorie" word in hierdie verband aanbeveel as 'n navorsingsmetode wat op die oog af gepas is vir die diversiteit wat diensleer kenmerk. Hierdie teorie is gebaseer op 'n konstruktivistiese paradigma vir die skep van kennis en maak hoofsaaklik gebruik van kwalitatiewe metodologieë; dit bestaan dus uit konsepte, kategorieë en stellings wat voortspruit uit en geverifieer word deur die ervaringe van die veelvuldige belanghebbendes in diensleer. Alhoewel die analise nie deur bestaande teoretiese raamwerke gestruktureer word nie, word 'n voorlopige literatuuroorsig aanbeveel om potensieel relevante literatuur op te spoor en die navorser bedag te maak op temas wat in die studie na vore mag kom. Die artikel word afgesluit met sodanige oorsig van die bronne en aard van literatuur en navorsing, spesifiek dié afkomstig uit die Suid-Afrikaanse hoëronderwyssektor. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/2005/sup-3/EJC15195
2005-01-01
2020-08-08

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error