1887

n Acta Academica - Social dynamics fuelling the spread of HIV / AIDS in the Free State : implications for prevention, care, treatment and support

Supplement 1
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

<b>Die sosiale dinamika wat die verspreiding van MIV / VIGS in die Vrystaat aanvuur : implikasies vir voorkoming, sorg, behandeling en steun</b> <br>Die artikel ondersoek sekere sosio-ekonomiese en sosio-kulturele faktore wat moontlik daartoe bygedra het om 'n sosiale konteks te vestig wat die verspreiding van MIV / VIGS in die Vrystaat in die hand werk. Onder die faktore wat geïdentifiseer is om die verspreiding van die siekte te bevorder, is lae vlakke van sosio-ekonomiese ontwikkeling, bevolkingsmobiliteit en geslagsongelykheid oorheersend. Die artikel redeneer voorts dat die suksesvolle implementering van strategieë wat gemik is op MIV-voorkoming, behandeling en sorg, soos die <i>Komprehensiewe Plan</i> van 2003, saamhang met die sosiale konteks wat die implementering daarvan òf bevorder òf strem. Laastens word daar geredeneer dat die kwessies van beplanning en strategie-ontwikkeling om MIV / VIGS te bestry, moet inskakel by die breër sosiale beleid en beplanning op nasionale en provinsiale vlak. Dit sou onder meer beleid en beplanning insluit wat daardie sosioekonomiese en sosio-kulturele kragte teiken wat die verspreiding van die siekte aanvuur.

This article examines some of the socio-economic and socio-cultural factors that may have shaped a social context conducive to the spread of HIV / AIDS in the Free State. Among the factors identified driving the spread of the disease in this province, low levels of socio-economic development, population mobility, and gender inequality are paramount. The article further reasons that the successful implementation of strategies aimed at HIV prevention, treatment and care, such as the <i>Comprehensive Plan</i> of 2003, hinges on the social context enhancing or inhibiting the implementation thereof. Lastly, it is reasoned that the issues of planning and strategy development for the prevention of HIV / AIDS should slot into broader social policy and planning at the national and provincial levels. Amongst others, this would include policy and planning that target those socio-economic and socio-cultural forces which are fuelling the spread of the disease.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/2006/sup-1/EJC15073
2006-01-01
2020-08-07

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error