1887

n Acta Academica - The Free State's approach to implementing the : notes by a participant outsider

Supplement 1
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

<b>Die Vrystaat se benadering tot implementering van die <i>Komprehensiewe Plan</i> : aantekeninge deur 'n deelnemende Buitestaander</b> <br>Die bydrae gee 'n oorsig van die implementering van die <i>Komprehensiewe Plan</i> gedurende die eerste twee jaar in die Vrystaat, binne die nasionale raamwerk en te midde van eksterne invloede. Die kenmerke en beginsels van die provinsie se benadering word ontleed, veral die gefaseerde, multimodel, PGS-gesentreerde aard en klem op vennootskappe en inklusiwiteit. Namate implementering vorder, ontwikkel stremminge en gebreke: 'n gebrek aan leierskap en ondersteuning, 'n defekte nasionale-provinsiale verhouding, gebrek aan omvattendheid, programvertikalisering, medisyne-onsekerheid, chroniese besluit- en handelingsverlamming, fiksering op operasionele probleme met verwaarlosing van strategiese sake, en breuke in kommunikasie en koördinasie. Ten spyte van merkwaardige vordering met programimplementering is dit nodig om aspekte van die benadering opnuut te bedink en te herontwerp. Deur lesse wat uit die Vrystaat se ervaring geleer is, wil hierdie bydrae sodanige heroorweging en herontwerp informeer, benewens om lesse vir wyer toepassing daaruit te abstraheer.

This study reviews the first two years of implementation of the <i>Comprehensive Plan</i> in the Free State, within the national framework and amid external influences. The features and principles of the province's approach are analysed, in particular the phased, multimodel, PHC-centred nature and its emphasis on partnerships and inclusiveness. As implementation progresses, constraints and deficiencies are seen to emerge: a lack of leadership and support, a flawed national-provincial relationship, a lack of comprehensiveness, programme verticalisation, drug insecurity, chronic indecision and lack of action, a fixation on operational issues with concomitant neglect of strategic matters, and breakdowns in communication and co-ordination. Despite notable progress in implementation, it is necessary to rethink and redesign aspects of the approach. By identifying the major lessons to be learnt from the Free State's experience, this study attempts to inform such rethinking and redesigning, as well as highlighting lessons for application elsewhere.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/2006/sup-1/EJC15084
2006-01-01
2020-08-08

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error