1887

n Acta Academica - Alternative Zulu place names : classification and significance

Supplement 1
  • ISSN : 0587-2405

Abstract


Vir die doel van hierdie studie is vele alternatiewe Zuluplekname geïdentifiseer volgens die aard van hulle linguistiese oorsprong. Die volgende vier kategorieë is geïdentifiseer: name gevorm deur semantiese assosiasie; name wat afgelei is van riviername; name wat fonologiese afleidings is, en name wat transliterasies van ooreenstemmende amptelike plekname is. Regdeur Suid-Afrika word name wat hul oorsprong het in die plaaslike swart bevolking wat gevestig is in verskillende geografiese streke al hoe meer aangepas as plekname wat die bestaande amptelike plekname vervang. Hierdie is 'n deurlopende tendens in die meertalige Suid-Afrika waarin Afrikaplekname toenemend vir die benoeming van plekke gebruik word. Die huidige name van plaaslike besture / munisipaliteite, waarvan sommige herverdeel is, kom nou meesal in die Afrikatale voor. Alle alternatiewe Afrikaplekname behoort dus gedokumenteer en geklassifiseer te word. Op hierdie wyse sal daar so 'n groot databasis moontlik opgebou word waaruit gepaste Afrikaplekname, onder andere, vir toekomstige naamgewing aangewend kan word. In hierdie artikel rus die fokus egter op Zuluplekname.

For the purpose of this study many existing alternative Zulu place names were identified according to the linguistic nature of their origin. The following four categories were identified: names formed by semantic association; names derived from Zulu river names; names that are phonological adaptations, and names formed as transliterations of the corresponding official place names. Throughout South Africa names originating among local black populations settled in the various relevant geographic regions are increasingly adopted as place names substituting for existing official place names. This is an ongoing process in multilingual South African society, where African names are increasingly used in the naming of places. The present names of local authorities / municipalities in South Africa, some of which have been demarcated, are now mostly African. All alternative African place names should therefore be documented and classified to provide as large a database as possible from which suitable African place names can be utilised, among others, for future designation purposes. In this article, however, the focus is on Zulu place names.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/2007/sup-1/EJC15091
2007-01-01
2020-04-01

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error