1887

n Acta Academica - Social justice and geography : towards a South African geographical research agenda

Volume 34, Issue 1
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

Drawing on arguments seeking a grounded development of the concept of social justice, this article investigates the potential bearing of the concept on South African geographical research. It is argued that it is philosophically desirable to conduct empirical research focused on the interpretations which agents give to the concept of social justice. It is then suggested that a re-thinking of the debates on normative social justice in the light of arguments for contextual interpretations of this concept provide a framework for a discourse of social justice within South African geographical studies. In particular, three avenues of enquiry are suggested. First, that South African geographers aim at uncovering what the concept of social justice represents with reference to multiple variables and institutions within various spatio-temporal settings. Secondly, that these empirical descriptions of social justice can be compared with various debates on social justice currently found in the social sciences. Finally, that geographical theorisation of the concept of social justice be developed with reference to empirical illustrations of the meaning of the concept.


Die artikel ondersoek die relevansie van argumente wat die ontwikkeling van die maatskaplike geregtigheidskonsep empiries wil begrond vir geografiese navorsing in Suid-Afrika. Daar word geredeneer dat dit uit 'n filosofiese hoek wenslik is om empiriese navorsing te fokus op agente se interpretasies van die maatskaplike geregtigheidskonsep. Daarna word aangedui dat argumente ten gunste van kontekstuele interpretasies van die onderhawige konsep 'n raamwerk bied waarbinne die diskoers hieroor deur Suid-Afrikaanse geograwe gevoer kan word. Veral drie moontlik relevante navorsingsrigtings word op grond hiervan aangestip. Eerstens, dat gestreef word om bloot te lê wat die opvattings oor maatskaplike geregtigheid is met betrekking tot 'n verskeidenheid veranderlikes en instellings en binne verskillende tyd-ruimtelike kontekste. Tweedens, dat sodanige empiriese beskrywings van maatskaplike geregtigheidsopvattings vergelyk word met verskeie huidige debatte rondom hierdie aangeleentheid in die sosiale wetenskappe. Laastens, dat teoretisering van die konsep binne geografiese geledere geskied aan die hand van empiriese illustrasies van betekenistoekenning daaraan.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/34/1/EJC15231
2002-04-01
2020-08-07

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error