1887

n Acta Academica - Educators' motivation : differences related to gender, age and experience

Volume 35, Issue 3
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

<b>Opvoeders se motivering : verskille wat verband hou met geslag, ouderdom en ervaring</b> <br>Hierdie artikel ondersoek faktore wat 'n invloed uitoefen op die motivering van opvoeders van verskillende geslagte, ouderdomme en ervaringstydperke. 'n Vraelys is aangepas uit Wright se lys van 51 motiveerders. Studente in 'n magisterprogram in Menslike Hulpbronbestuur is versoek om die vraelys te laat invul deur 10 ewekansig geselekteerde kollegas. 'n Analise van die 1 181 voltooide vraelyste het tot die volgende gevolgtrekkings gelei: manlike en vroulike opvoeders word grotendeels deur dieselfde faktore gemotiveer; opvoeders van diverse ouderdomsgroepe en ervaringstydperke word egter deur verskillende faktore gemotiveer. Jonger opvoeders wil hul selfvertroue versterk hê, terwyl ouer en meer ervare opvoeders gemotiveer word deur positiewe verhoudings met hul kollegas, asook deur erkenning, mag en outoriteit, professionele groei en 'n eksplisiete roldefinisie.

This article explores factors influencing the motivation of educators in terms of gender, age and years of experience. A questionnaire was adapted from Wright's 51 incentives that motivate educators and administered by students enrolled for a Master's degree programme in Human Resource Management to 10 randomly selected colleagues. Analysis of the 1 181 questionnaires revealed the following findings. Primarily, male and female educators are motivated by the same factors. However, educators of diverse age groups and years of experience differ in terms of what they experience as motivational. Younger educators need to have their confidence boosted, while older and more experienced educators are motivated by positive relations with peers, recognition, power and authority, professional growth and an explicit role definition.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/35/3/EJC15273
2003-12-01
2020-08-15

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error