1887

n Acta Academica - Strategies for preventing learner vandalism

Volume 37, Issue 1
  • ISSN : 0587-2405

Abstract

<b>Strategieë vir die voorkoming van leerdervandalisme</b> <br>Skoolvandalisme is 'n ernstige probleem, want dit plaas 'n swaar las op onderwysbegrotings en dit kan tot die ineenstorting van onderrig en leer lei. Leerders het die reg om in netjiese, skoon skoolgeboue en -terreine onderrig te ontvang, te speel en tot hulle volle potensiaal te ontwikkel. Dit is dus belangrik dat weë gevind moet word om skoolvandalisme te voorkom. Die doel van hierdie artikel is om teen die agtergrond van 'n literatuurstudie verslag te doen oor die aard en omvang van leerdervandalisme, asook verslag te doen van 'n groep opvoeders se strategieë oor hoe om leerdervandalisme te voorkom. Uit die literatuurstudie en inhoudanalise het dit geblyk dat 'n vervlegting van leerder-, opvoeder-, skool-, ouer-, gemeenskaps- en regsverwante faktore tot leerdervandalisme aanleiding gee. Voorkomingstrategieë moet dus op al die genoemde aspekte konsentreer, anders sal dit bloot kosmeties en waarskynlik tydelik van aard te wees.

School vandalism is a serious problem as it places a heavy burden on education budgets and can cause teaching and learning to collapse. Learners have the right to be taught in neat, clean school buildings and grounds, to play and to develop their full potential. It is therefore important to find ways of preventing school vandalism. Against the background of a literature study, this article reports on the nature and extent of school vandalism, as well as on the strategies of a group of educators on preventing learner vandalism at schools. The literature study and the content analysis indicate that a combination of factors involving learners, educators, schools, parents, communities and the law cause learner vandalism. Prevention strategies should thus concentrate on all these aspects, otherwise they will be merely cosmetic and probably short-lived.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/academ/37/1/EJC15310
2005-04-01
2020-04-08

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error