1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - Moedertaalonderrig en tweetalige onderwys - perspektiewe op die voertaalvraagstuk in Suid-Afrikaanse skole

Supplement 1
  • ISSN : 0041-4751

Abstract

Die eerste na-apartheidse taal-in-onderwysbeleid van Suid-Afrika maak voorsiening vir toevoegende tweetalige onderwys, 'n vorm van tweetalige onderwys wat 'n prominente rol aan die moedertaal regdeur 'n leerder se skoolloopbaan veronderstel. Hierdie vorm van tweetalige onderwys staan teenoor afnemende tweetalige onderwys waar die moedertaal uitfaseer word. Hierdie artikel plaas die huidige debat rakende moedertaalonderwys in Suid-Afrika binne die konteks van tweetalige onderwys. Dit ondersoek die rol van moedertaalonderwys in verskillende modelle van tweetalige onderwys. In navolging van internasionale tendense, onderskei die artikel tussen swak modelle van tweetalige onderwys (wat effektief lei tot eentaligheid) en sterk modelle van tweetalige onderwys (wat effektief lei tot tweetaligheid en tweetalige geletterdheid). Die artikel bespreek ook twee stelle beginsels wat kan bydra tot sterk tweetalige onderwys en ondersoek die teenwoordigheid van hierdie beginsels in die Suid-Afrikaanse onderwyssisteem. Die artikel toon dat moedertaalonderrig 'n noodsaaklike komponent is in die verkryging van suksesvolle tweetalige onderwys in Suid-Afrika. Dit sluit af met die aanbeveling dat erken moet word dat daar 'n behoefte bestaan aan die herbesinning van die huidige debat rakende taal in onderwys.


The first language-in-education policy of South Africa provides for additive bilingual education, a form of bilingual education that assumes a prominent role for the mother tongue throughout the learner's school career, as opposed to subtractive (bilingual) education, where mother tongue instruction is phased out. This article places the current debate on mother tongue education in South Africa within the context of bilingual education. It investigates the role of mother tongue education in different models of bilingual education. Following international trends, the article distinguishes between weak models of bilingual education (which effectively lead to unilingualism) and strong models of bilingual education (which effectively lead to bilingualism and biliteracy). It also discusses two sets of principles that may contribute to strong bilingual education and investigates the presence of these within the South African education system. The article demonstrates that mother tongue instruction is an essential component in ensuring successful bilingual education in South Africa, and concludes with the recommendation that the need to redirect the current debate on language in schools should be recognised.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/akgees/46/sup-1/EJC19980
2006-06-01
2019-10-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error