1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - Die bydrae van die franchise-bedryf tot die Suid-Afrikaanse ekonomie en die faktore wat die waarde van 'n franchise-bedryf beïnvloed

Volume 47, Issue 2
  • ISSN : 0041-4751

Abstract

Verskeie studies het reeds bewys dat ekonomiese groei in die hande van klein- en medium sakeondernemings lê. Die Suid-Afrikaanse regering het drie strategiese doelwitte geïdentifiseer as deel van sy sosio-ekonomiese ontwikkelingsplan, naamlik die ontwikkeling van vaardighede, die bevordering van klein- en medium sakeondernemings en om werk te skep. Daar kan reeds uit die beskikbare statistiek gesien word dat die franchisesektor 'n bydrae lewer tot die nakoming van al drie bogenoemde strategiese doelwitte van die regering. Verskeie maatreëls is ook reeds deur die regering ingestel om beter te kommunikeer en doeltreffender ondersteuningstelsels daar te stel ten einde ondernemings in die klein- en medium sektore te bevorder. Verskeie studies is reeds gedoen om te bepaal wat die redes vir die talle mislukkings van kleinsakeondernemings is. Van die belangrikste redes wat uitgewys is, is die gebrek aan bestuursvaardighede soos beplanning, besluitneming en ervaring van die entrepreneur (Gaskill et al. 1993:25). 'n Verdere probleem wat kleinsakeondernemings ondervind, is om finansiering vanaf finansiële instellings vir hul voornemende onderneming te verkry. Die franchise is 'n ondernemingsvorm wat van die elemente bevat om bogenoemde gebreke op te los. Kenners sien franchising as 'n goeie opsie vir Suid-Afrika ten einde werk te skep en nuwe ondernemings te vestig. Die franchise-onderneming is 'n uitstekende instrument om nuwe besighede te ontwikkel. Entrepreneurs kan tot die mark toetree met 'n gevestigde plan en met die nodige riglyne wat deur die franchisor verskaf word. In hierdie navorsing word gewys op die voordele van die franchisekonsep en die probleme wat dit kan oplos indien die konsep reg verstaan word. Die probleem wat voornemende entrepreneurs ervaar om finansiering te bekom, word uitgelig. Daarna word spesifiek aangetoon hoe die voordele van die franchisekonsep die finansieringsprobleme kan oorbrug. Voornemende entrepreneurs weet dikwels nie watter faktore om in ag te neem indien hul 'n besluit wil neem om byvoorbeeld 'n onderneming te begin nie. In die navorsing word aangedui watter faktore die waarde van 'n franchise-onderneming beïnvloed. Dit verminder nie net die entrepreneur se risiko nie, maar ook dié van die finansië'le instelling wat moontlik die finansiering moet verskaf.


A lively small business sector is regarded as a prerequisite for fast growth and economic development in South Africa. The South African government has identified three strategic priorities as integral to its broad-based socio-economic development plan, namely, developing skills, encouraging small business enterprises and creating employment. Statistics have already shown that the franchising sector contributes to the fulfilment of these three strategic priorities. Government has already put some principles in place to increase the communication as well as some strategies to improve support to the small business sector. Several studies have already been undertaken to determine reasons for the failures of small business enterprises. Amongst the most important reasons pointed out are the lack of managerial capabilities such as planning and decision-making and the experience of the entrepreneur. Furthermore, the sector encounters problems with financing accessibility for potential entrepreneurs. A kind of enterprise containing some of the elements to address the above-mentioned deficiencies is the franchise enterprise. Connoisseurs regard franchising as a good option for South Africa in order to create work and establish new enterprises. It can result in the creation of work opportunities, which in turn can contribute to growth of the economy. Entrepreneurs can enter the market with an established plan and with the necessary guidelines provided by the franchisor. This study concentrates on the benefits of the franchise concept and the potential problems that can be solved if the concept is understood well. The problems of the potential franchisee are highlighted and suggestions on how the franchising concept can assist the potential franchisee in the application for financing are provided. There are clear indications in the study of the factors that influence the value of a franchise and how this can reduce the risk for the supplier of the finance.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/akgees/47/2/EJC20032
2007-06-01
2019-08-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error