1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - Disorganisasiebelewenisse van vroulike laatadolessente selfmoordagtergeblewenes

Volume 47, Issue 3
  • ISSN : 0041-4751

Abstract

Hierdie artikel fokus op die disorganisasiebelewenisse van vroulike laat-adolessente selfmoordagtergeblewenes in die weke en maande na die voltooide selfmoord van 'n betekenisvolle ander. Dit is deel van 'n groter navorsingsprojek waarin drie patroongroepe van langtermynbelewenisse by hierdie selfmoordagtergeblewenes na vore getree het, naamlik "stukkend breek", "disorganisasie" en "heelmaking". Die studie is gedoen vanuit 'n fenomenologies-sielkundige benadering. Die primêre data-insamelingsmetode was aangesig-tot-aangesig fenomenologiese onderhoude met vroulike navorsingsdeelnemers tussen 17 en 22 jaar oud. Die data is geanaliseer aan die hand van Giorgi se fenomenologiese metode. Die disorganisasiepatroongroep word gekenmerk deur sewe spesifieke geleefde belewenisse, naamlik 1) leë en gevriesde tyd; 2) verlange om die rede(s) vir die selfmoord te verstaan; 3) frustrasies; 4) emosionele pyn; 5) veranderinge in gesin se verhoudingsdinamika; 6) oneffektiewe sosiale ondersteuning; en 7) onbeantwoordbare vrae. Die negatiewe invloed van disorganisasiebelewenisse plaas selfmoordagtergeblewenes in 'n kwesbare sielkundige posisie. Effektiewe postvensie word benodig om die integrasie en heelmaking van hierdie belewenisse te fasiliteer.


This contribution focuses on the disorganisation experiences that female late adolescent suicide survivors experience in the weeks and months following a significant other's completed suicide. The study followed a phenomenological psychological approach in which data collection consisted primarily of face-to-face phenomenological interviews with female late adolescents (17 to 22 years old). The data was analysed according to Giorgi's phenomenological method. Three main experience clusters emerged, namely "falling apart", "disorganisation" and "healing" experiences. This article reports only on the disorganisation experience cluster that encompasses the long-term negative experiences of survivors who struggle to adapt to their changed lives. The following lived experience themes characterise this experience cluster: 1) empty and frozen time; 2) longing to understand the reason(s) for the suicide; 3) frustrations; 4) emotional pain; 5) changes in family relationship dynamics; 6) ineffective social support; and 7) unanswerable questions. The negative impact of disorganisation experiences places suicide survivors in a psychologically vulnerable position that requires effective postvention to facilitate the integration and healing processes.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/akgees/47/3/EJC20045
2007-09-01
2020-03-30

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error