1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - Riglyne vir die voorkoming van bullebakkery in 'n skoolkoshuis

Volume 47, Issue 3
  • ISSN : 0041-4751

Abstract

Die oorsprong vir hierdie gevallestudie was die kommer van 'n ouerpaar oor die viktimisasie waaraan hulle hoërskoolseun in 'n Oos-Kaapse skoolkoshuis blootgestel is. Die doel van hierdie artikel is eerstens om oor die ondersoek na die kosgangers se belewing van bullebakkery te rapporteer, en tweedens om breë riglyne vir die ontwikkeling van 'n antibullebakprogram vir die betrokke koshuis te verskaf. Ter bereiking van diß doelstellinge is die , wat aangepas is om voorsiening vir die Suid-Afrikaanse koshuissituasie te maak, gebruik om inligting in te samel oor kosgangers se blootstelling aan bullebakkery. Voorts is deelnemers aan 'n werkswinkel, wat onder andere kosgangers, diensdoende personeellede, die koshuissuperintendent en ouers ingesluit het, gevra om strategieë ter bekamping van bullebakkery aan die hand te doen. Op grond van Olweus se antibullebakprogram, die bevindinge van die vraelyste en die aanbevelings van die deelnemers aan die werkswinkel, word algemene riglyne vir die ontwikkeling van 'n antibullebakprogram vir die Oos-Kaapse koshuis verskaf. Die suksesvolle implementering van die program vereis die betrokkenheid van alle rolspelers op individuele en breë koshuisverband.


The origin of this case study was rooted in the concern of a set of parents about the victimisation which their secondary-school son had been exposed to in an Eastern Cape school hostel. The aim of this article is to report on an investigation into hostel pupils' experience of bullying and to provide general guidelines for the development of an anti-bullying programme for the said hostel. In order to fulfil the aims, the , which was adapted to make provision for the South African hostel situation, was implemented to gain information about hostel pupils' exposure to bullying. Furthermore; participants, which included, amongst others, hostel pupils, staff on duty, the hostel superintendent and parents, were requested to propose strategies for the prevention of bullying. Based on elements of Olweus's anti-bullying programme, the results of the questionnaires, as well as recommendations by the participants to the workshop, general guidelines were provided for the development of an anti-bullying programme for the Eastern Cape school hostel. The successful implementation of the programme requires the involvement of all role players, both at a general hostel level and an individual level.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/akgees/47/3/EJC20052
2007-09-01
2020-07-11

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error