1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - Die rol van taal by sakeondernemings in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na die Vrystaat en die Noord-Kaap : navorsings- en oorsigartikel - : navorsings- en oorsigartikel

Volume 48, Issue 3
  • ISSN : 0041-4751

Abstract


The purpose of this article is to report on a research project regarding the language needs and the language of preference in the business world in the Free State and the Northern Cape. The research was done in a systematic and empirical way within the context of a rapidly changing and complex South African environment. Data for these two provinces, whose population represents 7,1% of the total household expenditure in South Africa as reported by Duvenhage (2000), were analysed collectively. These two provinces are characterised by their large Afrikaans speaking population.
Previous findings of language audits were kept in mind as well as the ongoing heated debates regarding language issues in South Africa. A literature survey was undertaken as a background to this study. Previous studies showed that Afrikaans speaking communities represent the strongest buying power in South Africa and that they are inclined to "open their pockets" to businesses that speak their language. This empirical study, however, brings new findings and tendencies to the fore that have practical implications regarding the world of business in the regions mentioned and it poses related questions that need to be investigated. Some of the findings were that Tswana speakers became more inclined to being served in Afrikaans than a few years earlier. Afrikaans speakers on the other hand seem to feel more comfortable being served in English when they visit restaurants or when they make use of airlines than a few years ago.
Although English dominates the business world, respondents showed that they prefer to be entertained in their home language when educated by means of the radio and television and when making use of taxis for transport purposes. The study showed that respondents who visited businesses where the questionnaires were distributed, were mainly black and coloured women between eighteen and forty years of age. Although Afrikaans represents the biggest home language group in the areas because of the large number of coloured people in the Northern Cape and the fact that some Sotho speakers use Afrikaans as their home language, English proved to have a slight advantage over Afrikaans in being the language of preference in the business environment in the Free State and the Northern Cape. Literature studies show that there is a great shift in income in South Africa with regard to the different language groups and that black communities currently represent almost 50% of income while their earnings in 1960 were a mere 23,3% (Van Wyk 2005). This shift may have an effect on language preferences in the business world.
The global context of development in world languages should also be kept in mind when questions are posed regarding the language audit in the Free State and the Northern Cape. Afrikaans speaking respondents represented the largest group in the income bracket above R7 501. Even though it is a fact that language has become politicized in the South African environment during the past decades and that it still causes a ripple effect on the South African system, ideological matters are not discussed, but are kept in mind regarding the interpretation of data within the context of an increasingly complex dynamic society.

Die oogmerk met hierdie artikel is om die resultate van 'n ondersoek na die taalbehoeftes en voorkeure van kliënte / verbruikers in die besigheidsomgewing van die Vrystaat en die Noord-Kaap sistematies en empiries weer te gee binne die konteks van 'n veranderende veeltalige en multikulturele Suid-Afrikaanse samelewing. Die Suid-Afrikaanse samelewingsisteem beleef die afgelope twee dekades intense sosiale veranderings, wat taalnormverskuiwings meebring (Roux 2001:1). Dit kom vir die doeleindes van hierdie studie daarop neer dat veranderinge in die besigheidsisteme en kliënte se taalbehoeftes en -voorkeure in die Vrystaat en die Noord-Kaap moontlik mag plaasvind as gevolg van die dinamiese omgewing waarin hulle hulself bevind en die feit dat daar tans elf amptelike tale is. Anders as wat Burger in 2001 bevind het, huldig die Afrikaanssprekers in die Vrystaat en die Noord-Kaap gedurende 2005-2006 nie dieselfde intense sentiment jeens Afrikaans nie. Hierdie ondersoek wys ook uit dat Engelssprekers minder geneë is om in 'n ander taal bedien te word as Afrikaanssprekers.


Die koopkrag in die Vrystaat en die Noord-Kaap is tans grootliks in die hande van jong Afrikaanssprekers wat al meer geneig is om in Engels bedien, ingelig en vermaak te wil word alhoewel Afrikaans nog steeds 'n beduidende rol as voorkeurtaal in die besigheidswêreld speel.
Afrikaanssprekers verteenwoordig egter nog steeds die grootste huistaalgroep (42,5%), alhoewel hulle nie die grootste etniese groep is nie, met die Sothosprekers in die tweede plek (26,9%). Afrikaanssprekers geniet in 'n geringe mate die grootste verteenwoordiging in die hoogste inkomstekategorie, en inkomste is redelik eweredig versprei in al die taal- en inkomstegroeperings.Bogenoemde inligting het tot bevindings gelei maar het ook vrae laat ontstaan wat antwoorde soek binne 'n nasionale opset.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/akgees/48/3/EJC20102
2008-09-01
2020-08-13

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error