1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - Lacan en die diskoers van kapitalisme

Volume 49, Issue 2
  • ISSN : 0041-4751

Abstract

Hierdie artikel is daarop gemik om Lacan se teorie van die "vier diskoerse", en daarmee saam sy weergawe van die "diskoers van die kapitalis", wat direk hiermee verband hou, duideliker te verstaan. Lacan se teorie word teen die agtergrond van Marx, sowel as Eagleton se karakterisering van kapitaal / kapitalisme uiteengesit. Albei laasgenoemde denkers beklemtoon die kapasiteit van kapitaal om produksie te rewolusionariseer en sodoende die ganse ekonomiese en sosiale veld aan kragte van gelyktydige skepping en vernietiging te onderwerp. Lacan se formele onderskeid tussen vier tipes diskoers, asook hul onvermydelike vervlegtheid met magsrelasies word bespreek. Dit stel 'n mens in staat om die "slimheid" van die kapitalis se diskoers te begryp, daar dit op 'n "klein omkering" van betekenaars op die vlak van die meester se diskoers staatmaak, om sodoende die paradoksale posisie van die sogenaamde "histeriese kapitalistiese meester" teweeg te bring. Die moeilike vraag na moontlike wyses van verset teen, of ondermyning van, die oënskynlik onaanvegbare kapitalistiese diskoers word verder ondersoek aan die hand van die werk van Matthias Pauwels, Naomi Klein, Joel Bakan, Joel Kovel en Benda Hofmeyr.


This article is aimed at explicating Lacan's theory of the four discourses, within which his account of the discourse of the capitalist is situated. Lacan's theory is outlined against the backdrop of Marx's as well as Eagleton's characterization of capital(-ism), both of which stress its capacity to "revolutionize" production and subject the entire economic and social field to forces of simultaneous creation and dissolution. Lacan's formal distinction among four types of discourse (those of the master, the university, the hysteric, and the analyst) is discussed, with due attention to the meaning of their (sometimes confusing) schematic representation as indication of their ineluctable imbrication with power relations. This enables one to grasp the "cleverness" of the capitalist's discourse, which consists in a "tiny inversion" of signifiers at the level of the "master's discourse", producing the anomalous position of the so-called "hysterical capitalist master" - which turns out, on closer inspection, to be a mere pretence, however, strategically promoting economic (and indirectly, political) interests while masquerading as a relentless critic of those in power. Initially, in his seminar on the four discourses, Lacan appeared to group capitalism under the heading of the "discourse of the university", where knowledge is seen as organizing the social field.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/akgees/49/2/EJC20141
2009-06-01
2020-08-09

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error