1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - Van roman na film : geen vir J M Coetzee. 'n Ondersoek na die proses van filmverwerking - : navorsings- en oorsigartikel

Volume 52, Issue 2
  • ISSN : 0041-4751

Abstract

In hierdie artikel word nie gepoog om 'n hiërargie te probeer vasstel tussen die literêre teks en sy filmweergawe nie, maar bloot die leser bewus te maak van 'n noemenswaardige denkverskuiwing vanaf die negentigerjare na die belang van filmverwerking as entiteit in eie reg. 'n Oorsig word gegee van die aard van filmverwerking deur die fokuspunte in die ontwikkeling daarvan, en die besondere verband tussen die geskrewe en visuele teks uit te stip. Literatuur bestaan nie in 'n vakuum nie en word deurgaans herskryf deur die vele veranderende kulturele kontekste waarbinne dit bestaan. Die bestudering van die filmverwerking van toon by uitstek aan hoe die bestudering van populêre kulturele verwerkings van literatuur kan funksioneer as 'n lewende teks wat deel word van organiese, betekenisvormende prosesse binne die gemeenskap.


Adaptations of literary works have always played a prominent role in the history of film. However, these adaptations were always judged by literary critics from the perspective of their own literary prejudices. This necessarily led to the film as genre being seen as inferior to the literary genre. Against this backdrop one may make the assumption that, should film narrative be defined from within a literary domain, the film will, based on its own unique characteristics, be secondary to the literary work on which it is based. This article does not aim to establish a hierarchy between the literary text and its film version, but intends to make the reader aware of a significant paradigm shift since the nineties as to the importance of film adaptation as an entity in its own right. To reach this point, however, the development of film adaptation is scrutinised from three seminal eras, namely: the era 1960-1990, characterised by so-called Fidelity criticism, the era 1990-2003, characterised by processes such as inter semiotic translation, and the era since 2003, characterised by the focus on a hermeneutic model. The film adaptation of Nobel prize winner J M Coetzee's novel , directed and produced by Steve Jacobs with Anna-Maria Monticelli as screenwriter and co-producer, comes under scrutiny. It is discussed as an adaptation that may be interpreted by using Linda Cahir's (2006) criteria for the creation and interpretation of film adaptations.
This article will argue that literature does not exist in a vacuum and is constantly being rewritten through the various cultural contexts wherein it exists. The study of the film adaptation of shows how popular cultural literary adaptations can function as living texts which become part of organic, meaningful processes in the community.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/akgees/52/2/EJC121970
2012-06-01
2020-08-11

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error