1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - Die voortbestaan van kulkuns : die dilemma van tegnologiese invloede op die wese van die kunsvorm : navorsings- en oorsigartikels

Volume 54, Issue 2
  • ISSN : 0041-4751

Abstract

Kulkuns is eeue lank beoefen via die medium van interpersoonlike kommunikasie. Nabye aangesig-tot-aangesig-kulkuns het noodgedwonge plek gemaak vir televisievertonings. Kulkuns het oorspronklik staatgemaak op die vaardighede van hoogs professionele kulkunstenaars, maar ongelukkig is dit nie meer die geval nie. Met die aanvang van grootskaalse illusieskepping en televisietegnologie het die verwerking of adaptasie van die kunsvorm vir die oudiovisuele media die goëlkuns verander na bloot dokumentêre drama (doku-drama). Televisie het dit vir kulkunstenaars maklik gemaak om illusies deur middel van oudiovisuele effekte te skep. Daarenteen het televisie ook 'nn probleem geskep vir die kulkuns, aangesien gehore nou oortuig moet word van die egtheid van 'n toertjie en van die afwesigheid van spesiale oudiovisuele effekte. Tot op hede is 'n mate van sukses behaal met die verskuiwing ("migration") tussen die mediums, veral as in ag geneem word dat kulkunstenaars soos David Copperfield, Criss Angel, David Blane en Suid-Afrika se Martino en Wolfgang Riebe bekendheid deur hul televisie-optredes verwerf het. Hierdie kulkunstenaars het hul kunsvorm suksesvol aangepas van die verhoog na die oudiovisuele medium.


Hierdie artikel bied 'n krities-beskrywende oorsig van die probleme wat kulkunstenaars ondervind in die verwerking van kulkuns van die een medium na 'n ander, asook van die moontlike stappe wat kulkunstenaars kan neem om die gehoor te oorreed om hul ongeloof op te skort. 'n Oorsig oor die geskiedenis van kulkuns as 'n interpersoonlike, aangesig-tot-aangesiguitvoeringsvorm word gebied, waardeur die tegnieke van kulkuns in die teatermilieu uitgelig word. Verder word 'n analise gebied van die persepsies van die gehoor/toeskouer met betrekking tot die effek wat televisie op die tegniese toepassing van kulkuns het. Laastens word die oorredingstegnieke bespreek wat deur kulkunstenaars gebruik word om die kunsvorm se voortbestaan in nuwe media te verseker.


Magic as a performing art has been an interpersonal medium for centuries. In the early 1930s close-up, face-to-face magic had to make way for large-scale illusions on television. As a result of the immediacy of face-to-face magic, magician's magic used to rely on split-second timing and tremendous expertise and skills on the part of the magician. The interpersonal presentation of the art of magic has a persuasive effect that is instantaneous and guaranteed to be authentic. The fact that the illusion is created right in front of one's eyes and in one's presence makes it a highly authentic product created mainly through the skill of the conjurer. This is no longer true today. With its large-scale illusions and television effects, the migration of the art of magic to television has made the art of prestidigitation a mere documentary-drama (docu-drama). With the advent of television, approaches to acting, directing, and prestidigitation have changed tremendously. The use of establishing medium and close-up camera shots creates a sectional analytical montage with an integration to a higher level of meaning (Barthes 1988:101) than that of a stage show. Although television as a medium has made it easier for magicians to produce a magic show using the advanced technology of audiovisual media, it also reinforces the perception that illusions are created by using special cinematographic effects. Therefore, television presents magicians with a fundamental problem in persuading the audience of the authenticity of the art of magic within this new medium. To date there has been a certain level of success with magic on television and via the internet when one considers that it has made famous magicians out of David Copperfield, Pen and Teller, Criss Angel, David Blane as well as South Africa's Martino and Wolfgang Riebe. These magicians have successfully adapted stage magic to television.
This article presents a critical descriptive overview of the measures taken by magicians to adapt magic shows from theatres to audiovisual media in a way that encourages people to suspend their disbelief. It also analyses the implications of the invasion of television into the technical art of magician's magic for the survival of magic as an art form through a listing of fundamental problems in this adaptation process. An overview is provided of the history of magician's magic on an interpersonal face-to-face level in theatres and this highlights the techniques used by magicians in this environment. The article further explores the problems that practitioners of the art of magic encounter in its adaptation from stage to screen by reviewing some of the most prevalent dilemmas regarding the use of special effects in television and film. Lastly, insight is provided into the measures that magicians take to curb the audience's perception that special effects are responsible for creating the magic within audiovisual media.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/akgees/54/2/EJC154723
2014-06-01
2020-07-14

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error