1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - en : 'n geval van Afrikaanse invloed op Suid-Afrikaanse Engels : navorsings- en oorsigartikels : Afrikaanse werkwoorde en werkwoordkonstruksies

Volume 56 Number 1-0
  • ISSN : 0041-4751
USD

 

Abstract


This article investigates the effect of the unique contact situation between users of Afrikaans and the native variety of South African English (SAE) on the propagation of the distinctive macro-and microsemantic properties of SAE . This modal verb has gradually become less face-threatening in SAE over the course of the 19th and 20th centuries, conveying a median (weaker) degree of force just as frequently as a higher degree of force by the 1990s, which has in turn led to its increased use in deontic (personal) contexts (Wasserman 2014).These semantic changes differ greatly from the changes that occurred in other native varieties of English in the world (cf. Leech et al. 2009). The primary question this article seeks to answer is whether these distinctive properties of SAE have developed due to the contact that this variety has maintained with Afrikaans over the course of the 19th and 20th centuries. The discussion firstly provides extralinguistic motivation, and secondly linguistic (synchronic and diachronic) motivation based on corpus data, in support of the influence of Afrikaans moet on SAE .

Hierdie artikel ondersoek die effek van die unieke kontaksituasie tussen gebruikers van Afrikaans en die moedertaalvariëteit van Suid-Afrikaanse Engels (SAE) op die verspreiding van die kenmerkende makro- en mikrosemantiese eienskappe van in SAE. Ekstra-linguistiese motivering, sowel as linguistiese (sinchroniese en diachroniese) motivering aan die hand van korpusdata, word ten gunste van die invloed van Afrikaanse op in SAE gebied. Die ekstra-linguisitiese bespreking verken die komplekse sosiopolitiese verhouding tussen gebruikers van Afrikaans en SAE, sowel as kwessies rakende ras en identiteit, en tweetaligheid en die onderwyssisteem. Die linguistiese bespreking ondersoek die mate waartoe in SAE aan die kriteria vir kontakgeïnduseerde verandering voldoen en lê in hierdie verband eerstens klem op die ooreenkomste tussen en op grammatikale en semantiese vlakke. Die mate waartoe en gegrammatikaliseer is (spesifiek rakende negatiewe vorme) word veral ondersoek en vergelyk. Op kwantitatiewe vlak getuig die sinchroniese en diachroniese resultate van die ondersoek van die trekkrag van Afrikaanse op in SAE in terme van gebruiksfrekwensie, en hierdie trekkrag word deur die kwalitatiewe diachroniese resultate ondersteun. Die kwalitatiewe diachroniese analise bevind dat in Afrikaans en in SAE soortgelyke verskuiwings in die makro- en mikrosemantiek vanaf die 1910's-1950's tot die 1990's-2010's in die geskrewe register ondergaan, veral ten gunste van die oordrag van mediumvlakke van verpligting met 'n objektiewe deontiese bron. in SAE volg dus 'n Afrikaans-soortige semantiese patroon wat sterk van die tendens in ander moedertaalvariëteite van Engels in die wêreld afwyk.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/akgees/56/1/EJC186552
2016-03-01
2020-07-08

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error