1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Wetenskap en die samelewing : besigheid soos gewoonlik, of nuwe eise vir 'n nuwe eeu? : general article and report

Volume 20, Issue 2
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

<b>Science and society : business as usual, or new demands for the new millennium?</b><br>Science is held increasingly more accountable for the way it serves mankind, and its relation with society is therefore changing rapidly. This is placing unprecedented demands and responsibilities on the scientist, scientific societies and associations as well as scientific research organisations to adapt in the ways they interact with society. The solution to the big problems that need to be addressed by science, particularly those relating to sustainable development, will invariably impact on the behavioural patterns of societies. In order, therefore, to successfully advance science in these areas, and to convince society of its necessity, it is becoming more and more imperative to adopt an approach of science &lt;b&gt;with&lt;/b&gt; society, rather than science &lt;b&gt;for&lt;/b&gt; society. This by itself is not without its difficulties, particularly in relation to the lack of public understanding of science, the tension between sharing versus privatisation of knowledge, and the integration of the sciences. The science system of South Africa is, in several respects, positioning itself to face these challenges. This it is achieving inter alia throught he National System of Innovation (NSI) as envisaged in the White Paper on Science and Technology, and a very different approach to research funding by the National Research Foundation, which itself is a product of the White Paper and a key player in the NSI. Other scientific organisations, such as the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, will need to critically reconsider their function and relevance within this rapidly changing environment.

Die wetenskap word toenemend meer verantwoordelik gehou vir die manier waarop dit die mensdom dien, en derhalwe word daar 'n drastiese verandering in sy verhouding met die samelewing waargeneem. Dit plaas aansienlike eise en verantwoordelikhede op die wetenskaplike, wetenskaplike vakverenigings en wetenskaplike navorsingsorganisasies om aan te pas in die wyse hoe hulle en die samelewing op mekaar inwerk. Oplossings vir groot vraagstukke waaraan die wetenskap aandag moet gee, veral op die gebied van volhoubare ontwikkeling, sal onwillekeurig inwerk op die gedragspatrone van die mens. Vir wetenskaplike vooruitgang op hierdie terrein moet die medemens dus oortuig word van die noodsaaklikheid daarvan, en raak dit toenemend belangriker om 'n benadering te volg van wetenskap &lt;b&gt;met&lt;/b&gt; die samelewing, eerder as wetenskap &lt;b&gt;vir&lt;/b&gt; die samelewing. Dit op sigself is nie sonder probleme nie, veral ten opsigte van die gebrek aan publieke begrip vir die wetenskap, die spanning tussen deel van kennis en die privatisering van kennis, en die probleme rakende die integrasie van die wetenskappe. Die wetenskapsisteem van Suid-Afrika is, in vele opsigte, besig om homself te posisioneer ten einde hierdie uitdagings die hoof te bied. Dit gebeur onder andere deur die daarstelling van 'n Nasionale Sisteem vir Innovasie (NSI) soos voorgestel in die Witskrif vir Wetenskap en Tegnologie, en deur 'n aansienlik gewysigde benadering tot navorsingsbefondsing deur die Nasionale Navorsingstigting, op sigself 'n voortvloeisel van die Witskrif en 'n organisasie wat 'n sleutelrol het om te vervul in die NSI. Ander wetenskaplike organisasies, soos byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, sal insgelyks krities moet besin oor hulle funksies en relevansie binne hierdie vinnig veranderende omgewing.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/aknat/20/2/EJC20286
2001-06-01
2020-08-12

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error